Novosti|

U sklopu Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće djeluje Centar tehničke kulture Valpovo-Belišće. Svrha postojanja CTK je osposobljavanje i stručno usavršavanje djece, mladeži i građana u cilju stjecanja informatičkih i tehničkih znanja i vještina. Kako su centri tehničke kulture vezani za gradove i županije u kojima djeluju, njihova razvijenost je ovisna o gradskom, odnosno županijskom bogatstvu i razvijenosti.

Ovog ljeta, CTK Valpovo-Belišće sredstvima koje je dobio planom javnih potreba u tehničkoj kulturi od gradova Valpova i Belišća, sufinanciranjem projekta od HZTK, donacijama i uštedama uspio je dodatno opremiti kabinete. Sada su to respektabilne učionice sa podosta opreme, instrumenata, strojeva i alata.

Do danas je učinjeno:
1. Obavljeni su razgovori s ravnateljima i nastavnicima tehničke kulture u OŠ na našem području, te s profesorima elektrotehnike u SŠ Valpovo vezanim za prezentaciju aktivnosti u radionicama CTK. Početkom školske godine 2015./16. krenulo se sa realizacijom dogovorenoga:
– Učenici od 5. do 8. razreda OŠ Matije Petra Katančić će u toku školske godine proći kroz radionice CTK minimalno dva školska sata. Učenici osmih razreda će nastavnu cjelinu „robotika“ odraditi u kabinetu elektronike-robotike u Domu tehnike Valpovo sa stručnim voditeljima.
– Učenici ostalih razreda dolazit će u kabinete CTK kada iz tehničke kulture budu radili praktičnu nastavu, a broj sati dogovorit će nastavnik tehničke kulture. Praktična nastava biti će raspoređena tijekom cijele školske godine.
– Učenici od 5. do 8. razreda OŠ Ivana Kukuljevića iz Belišća imaju isti program kao i učenici OŠ Valpovo, s tom razlikom što će voditelji i mentori potrebne alate, strojeve i ostale tehničke naprave donositi u njihovu školu i tamo odrađivati radionicu.
– Učenici SŠ Valpovo moći će u sklopu Informatičkog kluba „Hal“ koristiti radionice u Domu tehnike, te s ostalim članovima kluba slobodno razvijati ideje na platformama „Arduino“, „raspberry pie“. Postoji mogućnost za programiranje robotske ruke, robotskih kolica, Lego Mindstorms EV3 robota, ali i svih ostalih želja i ideja u sklopu radionice.

2. Započele su sljedeće radionice CTK Valpovo-Belišće: FOTOGRAFIJA, ROBOTIKA-ELEKTRONIKA, RAKETARSTVO i MODELARSTVO. Održavaju se subotom od 10 do 12 sati koje zbog velikog interesa djece i mladih radionice vode i dva nova mentora. Svi mentori stručno su osposobljeni za rad s djecom i mladima.
3. Aktivnosti su prezentirane učenicima od 5. do 8. razreda pojedinačnim odlaskom u svaki razred. Započele su prezentacije u Veliškovcima i Belišću.
4. Praktična nastava iz maketarstva i modelarstva održana je u 5. razredu OŠ u Belišću.

Iz svega navedenoga vidljivo je da je pred Zajednicom tehničke kulture Valpovo-Belišće još jedna vrlo aktivna školska godina. Kroz njihove kabinete ili školske učionice praktični dio nastave iz tehničke kulture proći će preko 630 učenika, a robotiku će proći oko 230 osmaša, za koje se nadaju da će bar nekima od njih u budućnosti izbor zanimanja biti vezan uz navedene radionice.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content