Novosti|

Dana 20. ožujka 2017. godine (PONEDJELJAK) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vij.dr.Franje Tuđmana 1, s početkom u  15,00 sati održat će se 39. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća.

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 38. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Aktualni sat
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju Strateškog plana razvoja turizma grada Belišća
Izvjestitelj: zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
4. Razmatranje prijedloga Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Belišća za 2016. godinu.
Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, dipl.oec.
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
Izvjestitelj: Komisija za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa obilježavanja Dana Grada za 2017. godinu
Izvjestitelj: Odbor za obilježavanje Dana grada Belišća
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Belišća za 2017. godinu
Izvjestitelj: Odbor za javna priznanja
8. Razmatranje Izvještaja o radu Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2016. godinu
Izvjestitelj: ravnateljica Vlasta Putar, dipl.knjižničarka
9. Razmatranje Izvještaja o radu CK Sigmund Romberg u 2016. godini
Izvjestitelj: ravnateljica Silvija Kifer
10. Razmatranje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za razdoblje od 01.01.2016. – 31.12.2016 god.
Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
11. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Belišća za 2016. godinu
Izvjestitelj: predsjednik Savjeta Igor Paloh
12. Razmatranje Izvješća iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo:
a) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini
b) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Liljana Žigić, dipl.oec.
13. Razmatranje Izvješća iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti i uređenje naselja:
a) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Belišću za 2016. god.
b) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2016. god.
c) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
d) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju (P5003) Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu Grada Belišća za 2016. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
14. Razmatranje Izvješća iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:
a) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća za 2016. godinu
b) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća za godinu
c) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2016. godinu
d) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2016. godinu
e) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2016. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
15. Razmatranje prijedloga Izvršenja Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
16. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Belišća za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Belišća
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o priznavanju prava hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata na otkup stana u vlasništvu Grada Belišća
Izvjestitelj: tajnik Grada Slavko Milekić, dipl.iur.
19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji zemljišta (oranica) u Belišću, u Ulici Petra Zrinskog
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Belišća iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
Izvjestitelj: zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content