Novosti|

36. sjednica Gradskog vijeća održat će se dana 22. prosinca 2016. godine (ČETVRTAK) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vij.dr.Franje Tuđmana 1, s početkom u 16,00 sati.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Usvajanje Zapisnika sa 35. izvanredne sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
3. Aktualni sat
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje izmjena i dopuna Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo:
a) 2. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog
poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
b) 7. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu s
projekcijama za 2017. i 2018. godinu
Izvjestitelj. pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje izmjena i dopuna Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti i uređenje naselja:
a) Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Belišću za 2016.
godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
b) Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska
naselja) za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
c) Odluka o VI. izmjenama i dopunama Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
d) Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa ( P5003) upravljanja stanovima i stambenim objektima u
vlasništvu grada Belišća za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
Izvjestitelj: ravnateljica Vlasta Putar, dipl.knjižničarka
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana CK Sigmund Romberg za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
Izvjestitelj: ravnateljica Silvija Kifer
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje izmjena i dopuna Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:
a) Četvrte izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i
obrazovanja grada Belišća u 2016. godini s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
b) Pete izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2016. godini s projekcijama za
2017. i 2018. godinu
c) Pete izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2016. godinu s projekcijama za
2017. i 2018. godinu
d) Pete izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2016.
godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Sedmih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o šestim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada za Belišća za 2016. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Zaključka o prihvaćanju Trećih izmjena i dopuna financijskog plana za 2016. godinu Dječjeg vrtića
Maslačak, Belišće
b) Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Maslačak,
Belišće za pedagošku 2016.- 2017. godinu
Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na:
a) Plan rada CK Sigmund Romberg za 2017. godinu
b) Financijski plan CK Sigmund Romberg za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Izvjestitelj: ravnateljica Silvija Kifer
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluka o davanju suglasnosti na:
a) Godišnji plan i Program rada Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2017. godinu
b) Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2017. godinu s projekcijama u 2018. i 2019.
godini
Izvjestitelj: ravnateljica Vlasta Putar, dipl.knjižničarka
14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka povodom razmatranja Plana i Programa rada te Financijskog plana Vijeća romske nacionalne manjine grada Belišća za 2017. godinu
Izvjestitelj: predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine grada Belišća Mario Balog
15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo:
a) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog
zemljišta u 2017. godini s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i
2019. godinu
Izvjestitelj. pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti i uređenje naselja:
a) Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Belišću za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i
2019. godinu
b) Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2017. godinu s
projekcijama za 2018. godinu i 2019. godinu
c) Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
d) Program upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu grada Belišća u 2017. godini s
projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:
a) Program javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2017.
godini s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
b) Program javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2017. godini s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
c) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2017. godinu s projekcijama
za 2018. i 2019. godinu
d) Program javnih potreba u sportu grada Belišća za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
e) Program javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2017. godinu s projekcijama za
2018. i 2019. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o trećim izmjenama i dopunama Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
19. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Proračuna grada Belišća za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
b) Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. – 2019. godina
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izvršavanju Proračuna grada za Belišća za 2017. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
21. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Odluke o davanju dopuštenja tvrtki Lokalna razvojna agencija grada Belišća d.o.o. za pristupanje
Komisionom ugovoru o objedinjenom obračunskom vođenju poslovnih računa – Notional Cash Pooling
b) Odluke o prihvaćanju Dodatka II. Komisionom ugovoru o objedinjenom obračunskom vođenju
transakcijskih računa – Notional Cash Pooling
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
22. Razmatranje prijedloga i usvaja nje Odluke o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, poduzetničkim potpornim institucijama i građanima na području Grada Belišća za 2017. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
23. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja turizma grada Belišća za razdoblje 2017. – 2027. godine
Izvjestitelj: zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
24. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju Lokalne strategije za prava djece Grada Belišća za razdoblje 2016.-2020. godine
Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, dipl.oec.
25. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun
Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
26. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Izvjestitelj: tajnik Slavko Milekić, dipl.iur.
27. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge za korištenje financijskih sredstava prihoda od naknade za razvoj na području aglomeracije grada Belišća
Izvjestitelj: Hidrobel d.o.o.
28. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Belišća
Izvjestitelj: Kombel d.o.o.
29. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća
b) Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
30. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Zaključka o prestanku važenja Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Belišća
b) Zaključka o prestanku važenja Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Belišća
Izvjestitelj: tajnik Slavko Milekić
31. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Belišća za 2017. godinu
Izvjestitelj: načelnik Stožera civilne zaštite Domagoj Varžić, dipl.oec.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content