Novosti|

U ponedjeljak 23. svibnja 2016. godine održat će se 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Belišća u Vijećnici Gradske uprave Grada Belišća s početkom u 16,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći
D N E V N I R E D

1. Izvješće Mandatne komisije
Izvjestitelj: Mandatna komisija
2. Polaganje prisege zamjenika vijećnika o obavljanju vijećničke dužnosti
3. Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
4. Usvajanje Zapisnika sa 30. izvanredne sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
5. Aktualni sat
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje izvješća o izvršenju programa javnih potreba iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:
a) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2015. godinu
b) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2015. godinu
c) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća za 2015. godinu
d) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2015. godinu
e) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2015. godinu
Izvjestitelj: viša stručna suradnica Ana Pavlović Martinović, mag.educ.philol.croat.
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju programa iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja:
a) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
b) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju (P5003) Programa upravljanja stanovima i stambenim
objektima u vlasništvu Grada Belišća za 2015. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvršenja Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Plana zaštite od požara za žetvu “Belišće 2016”
Izvjestitelj: Vatrogasna zajednica grada Belišća
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja Belišćanskim gradskim vrtovima
Izvjestitelj: viša stručna suradnica Ana Pavlović Martinović, mag.educ.philol.croat.
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zadovoljavanju socijalnih potreba socijalno ugroženih osoba na području grada Belišća
Izvjestitelj: viša stručna suradnica Ana Pavlović Martinović, mag.educ.philol.croat.
14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Cjenika usluga i radova uređenja zelenih i ostalih javnih površina tvrtke Kombel d.o.o. Belišće
Izvjestitelj: Kombel d.o.o.
15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Belišća
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o III. izmjenama i dopunama Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
17. Razmatranje prijedloga i usvajanje 4. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
18. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2016. godini
b) Drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2016. godinu
Izvjestitelj: viša stručna suradnica Ana Pavlović Martinović, mag.educ.philol.croat.
19. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Četvrtih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018.
godinu
b) Odluke o trećim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2016. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, poduzetničkim potpornim institucijama i građanima na području Grada Belišća za 2016. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
21. Odluka o kupovini nekretnine u Belišću
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
22. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Odluke o davanju suglasnosti za promjenu investitora i prijenos građevinske dozvole za građenje
vodoopskrbne i sanitarne kanalizacije u gospodarskoj zoni kod pruge u Belišću
b) Odluke o davanju suglasnosti za promjenu investitora i prijenos građevinske dozvole za dogradnju
vodoopskrbnih i kanalizacijskih cjevovoda u dijelu ulice Marka Oreškovića u Bistrincima
Izvjestitelj: Hidrobel d.o.o.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content