Novosti|

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13 i 11/14) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13 i 11/14), saziva se

25. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća.

Sjednica će se održati dana 16. listopada 2015. godine (PETAK) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 16,00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D:

1. Izvješće Mandatne komisije
Izvjestitelj: Mandatna komisija
2. Polaganje prisege zamjenika vijećnika o obavljanju vijećničke dužnosti
3. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
4. Aktualni sat
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga:
a) Odluke o donošenju V. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća,
b) Odluke o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga:
a) Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG) Belišća
b) Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Belišću u ulici Vladimira Nazora
Izvjestitelj: Gradonačelnik: Dinko Burić, dr.med.
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji dijela nekretnine k.č.br.483/1, u k.o. Belišće
Izvjestitelj: Gradonačelnik: Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content