Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/11-01/06
Urbroj: 2185/02-1-11-1
Belišće, 5. listopada 2011. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09), sazivam

18. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 12. listopada 2011. godine (srijeda) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 18,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Aktualni sat
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće za pedagošku 2010. – 2011. godinu

Izvjestitelj: ravnatelj Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće Zdenko Glasovac, prof.

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće za period od 1.1. – 30.6.2011. godine
Izvjestitelj: ravnatelj Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće Zdenko Glasovac, prof.

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana i Programa rada Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće za pedagošku 2011. – 2012. godinu

Izvjestitelj: ravnatelj Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće Zdenko Glasovac, prof.

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine

Izvjestitelj: Gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.

7. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2011. godine

Izvjestitelj: Gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju u k.o. Belišće

Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa sanacije odlagališta otpada Belišće za razdoblje od 1.7.2010. – 30.6.2011. god.

Izvjestitelj: Gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone na području grada Belišća

Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Zone male privrede uz rijeku Karašicu u Belišću

Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.

12. Odgovori na vijećnićka pitanja.

13. Razno.

Pisani materijali na osnovu kojih će se voditi rasprave po predloženim točkama dnevnog reda priloženi su u privitku ovog poziva.

Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content