Novosti|

Dana 26. ožujka 2021. godine u prijepodnevnim satima održana je taktička vježba učenika i osoblja Osnovne škole Ivana Kukuljevića Belišće s operativnim vatrogascima središnje vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Belišće.

Zadatak vježbe bila je provedba evakuacije učenika i osoblja škole iz ugroženog objekta po Planu evakuacije u slučaju potresa, a potom obavljanje spašavanje ugroženih osoba od strane operativaca – DVD-a Belišće.

Kratak tijek vježbe bio je sljedeći:

U slučaju potresa za vrijeme nastave, kada se učenici nalaze u učionici uputiti učenike da stanu uz nosivi zid, odmaknuti od staklenih površina i visokih predmeta, ormara. Ako učenici ne mogu stati uz zid mogu se zakloniti ispod školskih klupa. Ne napuštaju zgradu dok traje potres.

Po nastalom događaju, ravnatelj s nastavnicima oglasio je tihu uzbunu za evakuaciju učenika i osoblja škola iz ugroženog objekta. Evakuacija se obavlja po Planu za evakuaciju Osnovne škole, gdje je zborno mjesto na platu igrališta.

Svaki nastavnik provjerava prisutnost i broj učenika koji su obavili evakuaciju, odnosno jesu li su svi prisutni te predaju brojno stanje, ravnatelju škole.

U međuvremenu, tehničko osoblje škole obavlja radnje isključivanja objekta u bez naponsko stanje i zatvaranje plinskih dovoda prema objektu.

Nakon podnošenja izvještaja o stanju obavljene evakuacije, došlo je do saznanja da nedostaje jedan učenik.

O nastalom događaju ravnatelj obavještava žurne službe, prije svega središnju vatrogasnu postrojba DVD-a Belišće, koji po dojavi dolaze na mjesto nastalog događaja s dva navalna vozila, gdje ravnatelj upoznaje zapovjednika kako nedostaje jedan učenik koji je ostao u objektu škole.

Zapovjednik DVD-a Belišća izdaje zapovijed spašavanja osobe – učenika, gdje jedna vatrogasna grupa sa izolacijskim aparatima ulazi na glavni ulaz u objekt škole, a druga vatrogasna grupa preko ljestava provjerava na višim katovima objekta škole.

Nakon pronalaska učenika vatrogasci ga dovode van objekta, gdje ga predaju ekipi prve pomoći Osnovne škole koji obavljaju radnje prve pomoći, a potom ih po potrebi predaju službi Hitne pomoći.

U međuvremenu druga vatrogasna grupa nakon poduzimanja radnje traženja, ustanovljava da nema osoba na višim katovima objekta škole i završava s navedenom radnjom.

Obavljenom evakuacijom u slučaju potresa i spašavanjem, vježba ispunjava svoj cilj.

VJEŽBOM JE POKAZANA KORDINACIJA OSOBLJA ŠKOLE I UČENIKA PRILIKOM EVAKUACIJE TE UZAJAMNA SURADNJA PRILIKOM SPAŠAVANJA I GAŠENJA POŽARA SA SREDIŠNJOM VATAROGASNOM POSTROJBOM DVD-a BELIŠĆA.

Dubravko Čovčić, zapovjednik/tajnik VZG-a Belišće

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content