Novosti|

Zajednica športskih udruga grada Belišća i ove godine nastavlja provoditi program obuke neplivača.
Upis polaznika (djece) neplivača u dobi od 6-10 godina i starijih kao posebne skupine vrši se kod tajnika Zajednice športskih udruga grada Belišće, Željeznička 20, Belišće (kontakt telefon: 099 3622 370, e-mail: zsugbelisce@gmail.com) od 09:00-14:00 sati, a kada se bazen otvori i na ulazu bazena.

Grad Belišće je za polaznike s prebivalištem na području grada Belišća osigurao besplatno pohađanje škole plivanja, a za polaznike sa području grada Valpova polaznici participiraju sa 50,00 kuna, a ZŠU grada Valpova pokriva razliku. Za sve ostale polaznike cijena škole plivanja je 200,00 kuna.

Tečaj traje 10 dana po 2 sata i po završetku tečaja, polaznicima će biti uručene diplome za uspješno završen tečaj.

Obuka neplivača provodit će se po svim pravilima i propisanim epidemiološkim mjerama.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content