Novosti|

Grad Belišće poziva nezaposlene osobe na besplatna osposobljavanja koja se upisuju u radnu knjižicu:

– cvjećar/aranžer
– uzgajivač voća
– uzgajivač povrća

Prijave na mail: ana.proloscic@lra-belisce.hr ili na telefon 099/464-2954.

Edukacije će se održavati u Belišću, a započinju sredinom studenog. Prije početka održavanja, kandidati su obavezni proći liječnički pregled koji će biti organiziran u Ordinaciji Medicine rada, Belišće. O terminu ćemo vas obavijestiti naknadno, nakon prijave za sudjelovanje na edukacijama.

Osim gore navedene potvrde kandidati su na upis (7.11. u 12 sati, Velika vijećnica Grada Belišća), dužni dostaviti i kopiju sljedećih dokumenata:

1. Domovnica
2. Rodni list
3. Osobna iskaznica
4. Svjedodžba/potvrda o položenoj maturi (završena osnovna/srednja škola)
5. Potvrda sa HZZ-a o nezaposlenosti
6. Potvrda – liječnički pregled (ne starija od 2 godine)

Osobe koje mogu sudjelovati na edukaciji su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina – nezaposleni mladi od 15 do 29 godina, nezaposlene osobe s invaliditetom kao i nezaposlene žene (bez obzira na dob), hrvatski branitelji koji se vode u registru hrvatskih branitelji, članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida, djeca dragovoljaca Domovinskog rata, osobe starije od 50 godina i nacionalne manjine.

Sudjelovanje na edukacijama je besplatno za sve pripadnike ciljanih skupina.

Grad Belišće, Lokalna razvojna agencija grada Belišća d.o.o., Kombel d.o.o. i Općina Bizovac provode projekt “Slavonski New Deal” – prekvalifikacijom i edukacijom u agraru do samozapošljavanja koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”

Veselimo se Vašoj prijavi i dolasku.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content