Novosti|

KLASA: 013-01/15-01/02
URBROJ: 2185/02-1-15-20
BELIŠĆE, 31. svibnja 2015.

Na osnovi članka 136, Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12.), članka 33., 53. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05.-pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belišća, nakon izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 31. svibnja 2015., utvrđuje i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BELIŠĆU

I. Od ukupno 204 birača pripadnika romske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovalo je 101 birača, odnosno 49,51%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 101 birača, odnosno 49,51%. Važećih glasačkih listića utvrđeno je 98, odnosno 97,03%. Nevažećim glasačkim listićima proglašeno je 3, odnosno 2,97%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobile/dobili su sljedeći broj glasova:

1. MARIO BALOG 96 glasova
2. ZORAN ČONKA 16 glasova
3. STJEPAN GRADINJAN 15 glasova
4. DRAGO KEY 15 glasova
5. NENAD MIHAJLOVIĆ 15 glasova
6. BRANKO BOGDAN 14 glasova
7. JOZO IGNJAC 14 glasova
8. DRAGANA PALKO 14 glasova
9. IVICA PLEŠA 14 glasova
10. SENAD PETROVlĆ 13 glasova
11. ZVONKO STANKOVIĆ 8 glasova
12. KRIST!JAN MITROVIĆ 7 glasova
13. SVETOZAR LONČAR 6 glasova
14. JOSIPA STANKOVIĆ 5 glasova

III. U Vijeće romske nacionalne manjine izabrane/izabrani su sljedeće/sljedeći kandidatkinje/kandidati:

1. MARIO BALOG
2. ZORAN ČONKA
3. STJEPAN GRADINJAN
4. DRAGO KEY
5. NENAD MIHAJLOVIĆ
6. BRANKO BOGDAN
7. JOZO IGNJAC
8. DRAGANA PALKO
9. IVICA PLEŠA
10. SENAD PETROVIĆ
11. ZVONKO STANKOVIĆ
12. KRISTIJAN MITROVIĆ
13. SVETOZAR LONČAR
14. JOSIPA STANKOVIĆ

PREDSJEDNICA GRADSKOG IZBORNOG
POVJERENSTVA GRADA BELIŠĆA
TATJANA VARŽIĆ

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content