Odvajanje otpada|

Što se sve može reciklirati i zašto je to važno? U proces reciklaže mogu ući papir, staklo, plastika, metal, tekstil te električni i elektronički otpad.

Proizvodnja jedne tone papira iziskuje sječu 24 stabla, korištenje 200.000 litara vode i potrošnju 4.600 kWh energije. Proizvodnja jedne tone recikliranog papira ne treba niti jedno stablo, a koristi 160 litara vode i 2.400 kWh energije. List papira moguće je reciklirati četiri do šest puta prije nego što se potpuno raspadne. U odnosu na običnu proizvodnju papira, recikliranje smanjuje zagađenje vode za 35 posto i zagađenje zraka za 74 posto.
Staklo predstavlja važan ambalažni materijal i njegova je primjena rasprostranjena u
industriji hrane i pića. Recikliranje stakla štede se prirodni resursi. Korištenjem tone starog stakla može se uštedjeti 700 kilograma pijeska, 200 kilograma kalcita i 200 kilograma sode te čak 30 tona nafte.
Plastika je materijal koji se dobiva od nafte. Koristi se u gotovo svim gospodarskim granama, pogotovo kao sirovina za proizvodnju ambalažnih i drugih proizvoda kojima se svakodnevno koristimo. Recikliranjem plastike čuvamo i štitimo prirodne resurse (naftu, zemni plin) koji se upotrebljavaju u njezinoj proizvodnji te tako pomažemo očuvanju okoliša. Recikliranjem plastičnih boca nastaje sirovina koja se može koristiti za proizvodnju odjeće, vreća za spavanje, igračaka i različitoga uredskog materijala.
Metali se proizvode od rudača koje spadaju u neobnovljive izvore energije te se njihovom eksploatacijom resursi neprestano troše. Recikliranjem metala štede se rudače kao vrijedni prirodni resursi, a istovremeno se smanjuje i količina otpada na odlagalištima. Recikliranjem proizvoda od aluminija i čelika štedimo do 95 posto energije potrebne za proizvodnju novih proizvoda iz sirovina.
Tekstilni otpad većinom dolazi iz domaćinstava, ali se pojavljuje i u procesima tvorničke proizvodnje vlakana i odjeće. Oboje imaju velik potencijal za ponovnu
upotrebu ili recikliranje. Ponovnom upotrebom tekstila štede se energija i voda uz smanjenje količina pesticida koji se primjenjuju u proizvodnji novih sirovina. Recikliranje tekstila počinje u kućanstvu, a u njemu može i završiti. Stara odjeća može se upotrijebiti za izradu krpa za domaćinstvo i slične namjene.
Električni i elektronički (EE) otpad su odbačena električna i elektronička oprema i uređaji ovisni o električnoj energiji. Pravilnim odlaganjem EE otpada čuvamo zdravlje, istovremeno osiguravajući iskorištavanje plemenitih metala i plastike koji se u njima nalaze. Vjerojatno najčešći EE otpad danas čine stari mobilni uređaji. Oni sadrže plemenite metale kao što su zlato, bakar, srebro i platina te brojne materijale koji su rijetki, a mogu se iskoristiti i nakon što uređaj više ne radi.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content