Odvajanje otpada|

(Idealan) postupak recikliranja može se diferencirati u tri petlje, jednu za proizvodnju (recikliranje proizvodnje-otpada) i dvije za odlaganje proizvoda (recikliranje proizvoda i materijala). Proizvodna faza, koja se sastoji od prerade i proizvodnje materijala, čini petlju za recikliranje otpada. Industrijski otpad se vraća u isti proizvodni proces i ponovno koristi.

Postupak odlaganja proizvoda zahtijeva dva kruga za recikliranje: recikliranje proizvoda i recikliranje materijala. Proizvodi ili dijelovi proizvoda ponovno se koriste u fazi recikliranja proizvoda. To se događa na jedan od dva načina: proizvod se koristi zadržavajući funkcionalnost proizvoda (ponovna upotreba) ili se proizvod i dalje koristi, ali s promijenjenom funkcionalnošću (daljnja uporaba). Dizajn proizvoda nije modificiran, ili je tek neznatno izmijenjen u oba scenarija.

Za demontažu proizvoda potrebno je recikliranje materijala gdje se materijali za proizvod oporabljuju i recikliraju. U idealnom slučaju, materijali se obrađuju tako da se mogu vratiti u proizvodni proces.

Zanimljivost: Recikliranje kao društveni proces

Studija je pokazala je da je osobni kontakt s pojedincima unutar susjedstva najučinkovitiji način za povećanje recikliranja unutar zajednice. U svojoj je studiji voditelj istraživanja imao deset vođa blokova delegiranih za razgovore sa svojim susjedima i uvjeravanje da je važno reciklirati. Grupa za usporedbu poslana je promotorima recikliranja. Utvrđeno je da su susjedi koje su osobno kontaktirali njihovi voditelji blokova reciklirali mnogo više od grupe bez osobnog kontakta. Vjeruje se da je osobni kontakt unutar male skupine ljudi važan čimbenik u poticanju recikliranja. Druga studija utvrdila je da su ljudi koji su imali prijatelje i susjede koji su reciklirali mnogo češće reciklirali od onih koji nisu imali takve prijatelje i susjede. Mnoge su škole u SAD-u stvorile klubove za osvješćivanje o recikliranju kako bi mladi učenici dobili uvid u recikliranje. Ove škole vjeruju da klubovi zapravo potiču učenike ne samo da recikliraju u školi već i kod kuće.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content