Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradonačelnik
Klasa: 400-08/18-02/02
Urbroj: 2185/02-2-18-86
Belišće, 9. travnja 2018. godine

 

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 23. Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga na podučju grada Belišća, Klasa:400-08/18-02/02, URBROJ: 2185/02-2-18-3 od 17. siječnja 2018., donosi dana 9. travnja 2018. godine sljedeću

ODLUKU

o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2018. godinu

Članak 1.

Gradonačelnik grada Belišća, temeljem Prijedloga Odbora za procjenu projektnih prijedloga udruga od 5. travnja 2018. godine, KLASA: 400-08/18-02/02, URBROJ: 2185/02-2-18-85 i planiranih financijskih sredstava u Proračunu grada Belišća za 2018. godinu, donosi Odluku o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2018. godinu.

Članak 2.

Konačna je odluka o raspodjeli sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za 2018. godinu koju donosi gradonačelnik sljedeća:

 

Redni broj NAZIV UDRUGE NAZIV PROJEKTA ODOBRENI IZNOS ZA 2018.
I. KULTURA  
1. Muška pjevačka družina „Bocanjevački pajdaši“ Smotra pjevačkih skupina i prijatelja 3.000,00
2. KUD „Šokadija“ Bocanjevci Kulturno-umjetnički amaterizam 12.000,00
3. Udruga za kulturu i umjetnost „ZUM“ Tjedan dječje kreativnosti 3.000,00
4. CPD MIR Belišće Pjesmom promoviramo naš grad 30.000,00
5. KUD „Ante Evetović Miroljub“ Veliškovci, Gat i Tiborjanci Povratak Slavoniji 12.000,00
6. Zavičajna udruga „Vila Velebita“ Njegovanje ličke kulture i običaja 6.000,00
7. Književna udruga „Pjesnici“ Belišće Večer poezije u Belišću 1.000,00
8. Likovna udruga „Bel-art“ Belišće u slici 2018. 4.000,00
9. Likovna udruga „Bel-art“ i Društvo „Naša djeca“ Belišće Mala ruka – velika slika 2018. 2.000,00
10. Udruga Roma grada Belišća – Valpovštine Promicanje romske kulture na području grada Belišća 4.000,00
                                                                        Ukupno     77.000,00
II. TEHNIČKA KULTURA I INFORMATIKA  
1. Udruga za kreativni razvoj i informiranje Valpovština info Belišće Medijska pismenost građana – uvjet društvene angažiranosti 0
2. Radio klub „Belišće“ Digitalne radio-komunikacije u 21. st. 4.000,00
3. Belkatalog- udruga za informatiku Informatika za sve 1.000,00
                                                                        Ukupno    5.000,00
III. UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA  
1. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Osječko-baranjske županije, podružnica Valpovo Čuvanje uspomene na poginule branitelje Domovinskog rata 3.000,00
2. Gradski ogranak udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Belišća Očuvanje stečenoga, zaštita digniteta Domovinskog rata, rekreacija i socijalizacija članova 20.000,00
3. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Belišće Očuvanje stečevina 20.000,00
4. „Hrvatski domobran“ udruga ratnih veterana, ogranak Valpovo Očuvanje uspomena na poginule hrvatske branitelje u svim ratovima 2.000,00
5. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnica OBŽ-a, ogranak gradova Valpovo i Belišće te općina Bizovac i Petrijevci 8. kup 107. brigade, 6. međunarodni memorijal „Zlatko Ivić-Čiva“ 6.000,00
6. Udruga umirovljenika unutarnjih poslova, podružnica Belišće Obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata 3.000,00  
Ukupno 54.000,00
IV. ZDRAVLJE I SOCIJALNO-HUMANITARNA ZAŠTITA  
1. Klub pustolovnih sportova Baraber extreme team Promicanje rekreacije kroz sportske aktivnosti udruge 2018. 4.000,00
2. Udruga umirovljenika i starijih osoba Zaštita i skrb o starijim i nemoćnim osobama 10.000,00
3. Udruga sv. Vinka Paulskog, konferencija sv. Josipa Radnika Belišće Kad si u potrebi bit ću ti prijatelj 6.000,00
4. Powerlifting klub „Belišće“ Razvitak i unaprijeđenje powerlifting sporta u Belišću 3.000,00
5. Udruga liječenih alkoholičara Valpovštine Kroz život bez ovisnosti 2.000,00
6. Matica umirovljenika grada Belišća Poboljšanje kvalitete aktivnosti starijih osoba 15.000,00
7. Udruga PUKS – Podrška u kriznim situacijama Podrška u zajednici 3.000,00
8. Udruga invalida rada i osoba s invaliditetom Belišća i Valpova Osnaživanje invalida rada i osoba s invaliditetom 5.000,00
9. Udruga SOS-Net 2018. Jačanje kapaciteta pružatelja socijalnih usluga 1.000,00
10. Konjogojska udruga Valpovštine Očuvanje konjogojskog uzgoja, terapijsko i sportsko jahanje te očuvanje tradicije vezano za konjogojstvo 3.000,00
11. Udruga Belnet Belnet volonteri 1.000,00
12. Ogranak Matice hrvatske Belišće Prošlost – sadašnjost – budućnost 6.000,00
Ukupno

 

59.000,00
V. LJUDSKA PRAVA I SLOBODE  
1. Regionalni savez udruga invalida Očuvajno zdravlje zajedno 3.000,00
2. MK2 Grada Bikery Dva Grada 1.000,00
Ukupno 4.000,00
VI. DJECA I MLADI  
1. Udruga „Kotličari“ Belišće Da se staro ne zaboravi 8.000,00
2. Udruga za dijalog i nenasilje Valpovštine Čitanje za budućnost 3.000,00
3. Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ Kao da sam doma 6.000,00
4. Društvo „Naša djeca“ Belišće S djecom i za djecu 8.000,00
5. Udruga Centar za djecu i mlade Belišće Lokalni info centar za djecu i mlade 3.000,00
6. Udruga Karašička Republika Belišće – grad mladih, kulture i sporta 2.000,00
7 Udruga mladih za poticanje kreativnog izražavanja „Revolucija“ Budi pozitivna promjena 1.000,00
Ukupno 31.000,00
VII. OČUVANJE OKOLIŠA  
1. Udruga pčelara „Valpovština“ 10. jubilarna regionalna manifestacija „Dani meda u Valpovštini“ 2.000,00
2. Udruga računovođa i financijskih djelatnika Valpovštine Edukacijom o E-računovodstvu do očuvanja okoliša 4.000,00
3. Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja Belišće Unapređenje zaštite malih životinja i okoliša 2.000,00
4. Udruga Moj otok Moje Belišće bez azbesta 1.000,00
Ukupno 9.000,00
Sveukupno 239.000,00

 

Projekt Udruge za kreativni razvoj i informiranje Valpovština info Belišće nije ostvarila pravo na financiranje putem Javnog natječaja za financiranje projekata udruga u 2018. godini jer se navedena udruga financira putem drugih oblika financiranja iz Proračuna grada Belišća.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.

 

Gradonačelnik grada Belišća

Dinko Burić, dr. med.

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content