Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Kralja Tomislava 206
Upravni odjel za prostorno
planiranje i gospodarstvo
Klasa: 350-01/14-03/01
Urbroj: 2185/02-3-14-14
Belišće, 16. srpnja 2014.

Sukladno članku 88. stavku 1. i članku 113. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članku 40. Statuta Grada Belišća i Odluci o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela Ulice Marka Oreškovića u Bistrincima (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 4/14), Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo Grada Belišća, kao nositelj izrade objavljuje

OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela Ulice Marka Oreškovića u Bistrincima

Temeljem članka 86. stavka 1. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („NN“ broj 153/13) i članka 40. st. 1. toč. 14 Statuta, Gradsko vijeće Grada Belišća na 11. sjednici održanoj 22. travnja 2014. godine donijelo je Odluku o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela Ulice Marka Oreškovića u Bistrincima („Službeni glasnik grada Belišća” broj 4/14 od 23. travnja 2014. godine). Razlozi izmjena i dopuna navedeni su u članku 2. Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela Ulice Marka Oreškovića u Bistrincima.

Uvid u Odluku o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela Ulice Marka Oreškovića u Bistrincima i detaljnije obavijesti o tijeku postupka izrade mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo Grada Belišća, Kralja Tomislava 206, telefon: 031/ 400-601.

OBAVIJEST ZA JAVNOST

Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content