Novosti|

U svezi raspisanog oglasa za prijam službenika u službu u Upravni odjel Gradske uprave grada Belišća “Tajništvo grada” na radno mjesto “Viši stučni suradnik za lokalnu samoupravu” objavljenog dana 12. kolovoza 2016. godine na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Valpovo, gore navedeno Povjerenstvo je na svojoj 1. sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2016. godine temeljem članka 20. st. 4. podstavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11) utvrdilo da formalne uvjete zadovoljavaju i da su svu potrebnu dokumentaciju podnijeli dolje imenovani:

1. Davor Bulut iz Valpova
2. Stela Berečić Brezovec iz Belišća
3. Dijana Dorkić iz Belišća
4. Ivana Evetić iz Belišća
5. Vesna Jurišić iz Višnjevca
6. Kristina Mucić iz Creta-Bizovačkog
7. Ivana Bajs iz Creta-Bizovačkog
8. Branka Janjić iz Osijeka
9. Dajana Petovari iz Belišća
10. Tomislav Prus iz Osijeka

Gore imenovani se sukladno pozitivnim zakonskim propisima smatraju kandidatima na gore prijavljeni oglas, te ih ovim putem obavještavamo, kao i putem oglasne ploče grada Belišća, da će se pisano testiranje radi njihove provjere znanja i sposobnosti održati dana 2. rujna 2016. godine s početkom u 8,00 sati u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, Vij.dr. Franje Tuđmana 1, Belišće.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content