Novosti|

17. veljače 2014. godine u Gradskoj upravi grada Belišća s početkom u 11 sati održan je još jedan u nizu radnih sastanaka s predstavnicima gradova i općina vezano uz provedbu programa osposobljavanja stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite opće namjene, u svrhu njihovog upoznavanja s programima osposobljavanja i osiguranja tehničkih uvjeta za njihovu provedbu.

Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek organizirao je radni sastanak sa slijedećim dnevnim redom:

1. Program osposobljavanja stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništava civilne zaštite
2. Program osposobljavanja postrojbi civilne zaštite opće namjene
3. Razno.

Uz predstavnike PUZS-a Osijek, sastanku su nazočili predstavnici jedinica lokalne samouprave:
– Grad Belišće,
– Grad Valpovo,
– Općina Bizovac,
– Općina Magadenovac,
– Općina Marijanci,
– Općina Petrijevci.

Jedinice lokalne samouprave odgovorne su za ustrojavanje, organiziranje i financiranje, te provođenje zaštite i spašavanja na svom području. Sve su one do sada već imenovale tijela za koordiniranje i zapovijedanje u CZ (stožeri i zapovjedništva CZ), te izvršile ustrojavanje i popunu postrojbi CZ opće namjene, donijele procjene i planove zaštite i spašavanja, te smjernice razvoja, dakle svojim aktima uređuju ovo područje zaštite i spašavanja za svoje područje nadležnosti.

Ukazala se potreba organizirati osposobljavanje (pogotovo novih članova) stožera i zapovjedništva CZ i pripadnika postrojbi, kako bi se upoznali sa sustavom zaštite i spašavanja, svojim zadaćama, te pravima i obvezama u sustavu.

Na radnom sastanku je provedeno upoznavanje jedinica lokalne samouprave sa svrhom, ciljevima i zadaćama provedbe osposobljavanja, te su kroz prezentaciju upoznati s temama koje su obuhvaćene, te koje su organizacijske pretpostavke nužne za provedbu programa osposobljavanja.

Zaključno je dogovoreno da će se pripreme i zadaće konkretizirati u koordinaciji između JLS i PUZS-a.

Gradovima je ujedno prezentirana kampanja UNISDR “Moj grad je siguran” , kojom Ured Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa poziva lokalne vlasti da ubrzaju svoja nastojanja da učine gradove sigurnijima kako bi se spriječile ljudske žrtve i materijalna šteta.

Odgovori

Close Search Window
Skip to content