Novosti|

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09 i 3/13) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09 i 8/13), sazivam

7. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 16. prosinca 2013. godine (PONEDJELJAK) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 14,00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D
1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Aktualni sat
3. Razmatranje i usvajanje Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Belišća (SEAP),
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
4. Razmatranje i usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Belišća u 2014. godini
Izvjestitelj: Stožer za zaštitu i spašavanje
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Belišća
Izvjestitelj: Komisija za izbor imenovanja
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o određivanju imena ulice u Belišću
Izvjestitelj: Komisija za davanje naziva ulica, parkova i trgova na području grada Belišća
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
8. Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena i dopuna programa iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2013. godinu te donošenje:
– Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2013. godini
– Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2013. godini
– Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2013. godinu
– Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2013. godinu
Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
9. Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena i dopuna Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja za 2013. godinu
– Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Belišću za 2013. godinu
– Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa investicijskog održavanja građevinskih i komunalnih objekata u vlasništvu grada Belišća za 2013. godinu
– Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja stambenih zgrada u vlasništvu grada Belišća u 2013. godini,
Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir-Varžić, dipl.ing.građ.
10. Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena i dopuna programa i planova iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo za 2013. godinu:
– 2. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u 2013. godini
– 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
– 4. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa grada Belišća za razdoblje od 2013. do 2015. godine
Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga četvrtih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu
Izvjestitelji: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i građanima na području grada Belišća za 2014. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
13. Izbor predsjednika Gradskog vijeća grada Belišća
14. Razno.

Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Andrej Bičak, dipl.iur., v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content