Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Grad Belišće objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća za 2018. godinu. Rok za podnošenje prijava je 21. veljače 2018. godine. Informativna radionica za predstavnike udruga, koje se planiraju prijaviti na natječaj, održat će se 30. siječnja u 10h u Velikoj vijećnici grada Belišća.

Pravilnik možete preuzeti ovdje:

Pravilnik o financiranju projekata i programa udruga na područja grada Belišća

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

1. Tekst natječaja
2. Upute za prijavitelje
3. Popis priloga koji se prilažu prijavi
4. Obrazac izjave o partnerstvu
5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. Obrazac izjave o nekaznjavanju
7. Obrazac opisa projekta
8. Obrazac proracuna projekta
9. Obrazac za ocjenu kvalitete projekta
10. Obrazac ugovora o financiranju projekta
11. Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta
12. Obrazac financijskog izvjestaja provedbe projekta

Odgovori

Close Search Window
Skip to content