Novosti|

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 15. ožujka 2017. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2017. godini.

Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

– Mladi– odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;

– Umjetnost i kulturna baština– pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;

– Okoliš– projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;

– Znanost i društvo– znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije

– Humanitarno djelovanje– karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojnoobrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

Prihvatljivi prijavitelji:

– Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;

– Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta

– Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;

– Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;

– Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi;

– Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;

– Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Ukupna vrijednost Natječaja

– Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna
– Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.
– Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.
– Hrvatska elektroprivreda d.d. zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici HEP-a d.d.

Način prijave i rokovi

– Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a d.d. u Uputi za prijavitelje.
– Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje
– Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2017. godinu
– Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključene iz Natječaja.
– Trajanje natječaja –  od 15. ožujka do 13. travnja 2017.godine
– Rok za podnošenje prijave: zadnji dan natječaja do 16:00 sati
– Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici hep.hr – 6. lipnja 2017. godine

Natječajna dokumentacija i pojašnjenja
Natječajna dokumentacija – sadržana je u Uputi za prijavitelje, koja je njezin sastavni dio.
– Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail donacije2017@hep.hr
– Hrvatska elektroprivreda d.d. će ovlaštenim predstavnicima  odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovore o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.

VAŽNO

Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adrese donacije2017@hep.hr na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u Prijavnici u polje „kontakt osoba predlagatelja“.

UPUTA ZA PRIJAVITELJE

(uputa, prijavnica, obrasci za izvješća  i ostali dokumenti – PDF)

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content