Novosti|

Matična služba za narodne knjižnice Republike Hrvatske, koja djeluje pri Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, posjetila je 25. lipnja 2024. godine Gradsku knjižnicu i čitaonicu Belišće u svrhu obavljanja stručnog nadzora. Knjižnicu su posjetile Dunja Marija Gabriel, knjižničarska savjetnica za narodne knjižnice Republike Hrvatske, dr. sc. Kristina Romić, viša knjižničarka za školske knjižnice u RH i  dr. sc. Marijana Špoljarić Kizivat, viša knjižničarka koja vodi Razvojnu matičnu službu na području Osječko-baranjske županije.

Temeljem čl. 33., 34. i 43. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019, 114/2022 i 36/2024) matične knjižnice obavljaju stručni nadzor nad radom knjižnica na način kako definira Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021) te pružaju izravnu stručnu pomoć i upute za obavljanje stručnih poslova u knjižnicama. Razvojna matična služba GISKO-a obavlja djelatnost županijske matične narodne knjižnice za sve narodne i školske knjižnice u Osječko-baranjskoj županiji. Njihova osnovna zadaća je obavljanje stručnog nadzora, unapređivanje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti kako u kulturi, tako u znanosti, obrazovanju i društvu općenito.

Voditeljica Matične službe za narodne knjižnice u RH prilikom posjeta belišćanskoj knjižnici pregledala je prostor u kojemu se knjižnica nalazi, građu kojom raspolaže i službene dokumente knjižnice, kao što su knjige inventara, planovi i programi rada, izvješća o godišnjem otpisu, zapisnik o reviziji, izvješća o radu, Smjernice za nabavu knjižnične građe, pravilnike, plan nabave te sa stručnim suradnicama obavila nadzor i utvrđivanje postojanja uvjeta za pravilan rad knjižnice. Matična služba istakla je važnost kontinuiranog pročišćavanja knjižničnog fonda provođenjem zakonski propisane revizije i godišnjih otpisa, što Gradska knjižnica i čitaonica Belišće redovito provodi.

Nakon cjelokupnog nadzora, knjižničarke su gošćama pokazale znamenitosti grada Belišća i potom ih odvele na prigodno osvježenje. Treba istaknuti da im se grad Belišće svidio i raduju se nekoj novoj prilici za ponovni posjet.

Tijekom prošlih godina Matična služba je putem redovite usmene i pisane komunikacije s ravnateljicom narodne knjižnice u Belišću bila u toku svih važnih događanja u knjižnici (izvješća o radu, statističkih upitnika, zajedničkih ili pojedinačnih sastanaka, komunikacije putem e-maila ili telefona, stručnih obilazaka i neposrednih stručnih nadzora te raznih sugestija radi pozitivnog poslovanja knjižnice). Poseban obilazak Županijska matična služba izvršila je nakon otvaranja knjižnice u novom prostoru, krajem 2022. godine,  nakon čega je poslano izvješće i osnivaču, Gradu Belišću i knjižnici. Tom prilikom obavljen je razgovor s ravnateljicom radi informiranja o radu knjižnice, planiranju aktivnosti i ostalih informacija te o projektu putem kojeg je obnovljena zgrada u kojoj se knjižnica nalazi. Nakon aktivnoga djelovanja knjižnice u novome prostoru, godinu i pol dana kasnije, rezultati su vidljivi. Istaknut je porast broja zadovoljnih korisnika (izborom knjižnične građe, brojem i raznovrsnim aktivnostima) na zadovoljstvo sviju.   

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu središnja je matična knjižnica za sve vrste knjižnica na području Republike Hrvatske. U sklopu Centra za razvoj knjižnica i knjižničarstva pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu djeluju matične službe za narodne i druge knjižnice, a Gradska knjižnica i čitaonica Belišće ubraja se upravo u narodne knjižnice RH.

Tekst: Vlasta Putar
Fotografija: Gradska knjižnica i čitaonica Belišće

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content