Kompostiranje|

Kompostiranje je prirodni proces mikrobiološke razgradnje organskog dijela otpada, dok je kompost produkt biološke razgradnje biootpada koji se može koristiti kao koristan dodatak tlu. Kompostiranje je inteligentan način korištenja ostataka poslije košnje, rezidbe, skupljanja lišća i drugih aktivnosti u dvorištu ili vrtu, odnosno korištenje ostataka hrane iz kućanstva. Od onoga što je potencijalno bio otpad dobiva se besplatan i vrlo kvalitetan oplemenjivač zemljišta.

Što se iz kućanstva može kompostirati? Čak 30 posto ukupnog kućnog otpada
čini organski otpad. Od kućanskog i dvorišnog otpada u kompostiranje mogu ići ljuske od jaja, kore od voća i povrća, listovi salate, ljuske krumpira, lišće, suho granje, uvelo cvijeće, otpalo voće, ostaci povrća, piljevina, kora drveta i slama. Važno je napomenuti da za kompostiranje nisu pogodni: kuhani, tekući ostaci hrane, ostatci mesa i ribe, pepeo, guma, mačji pijesak, lijekovi, cigarete, novinski papir i časopisi u boji, plastika, celofan, ulje, mast, baterije, obojeno i lakirano drvo, ostaci boja, mliječni proizvode.

U kućnoj radinosti se mogu kompostirati grančice, trava, lišće, ostaci iz vrta, slama, voće, povrće, novine, karton, kuhinjski otpaci, stajnjak. U komposterima većih kapaciteta se uspješno mogu kompostirati i životinjski ostaci (jaja, kosti, mlijeko i mliječni proizvodi, meso, perje…).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content