Kompostiranje|

Za kompostiranje se mogu koristiti različita rješenja, od vrlo jednostavnih jeftinih do profinjenih rješenja. Najčešće se zadovoljavajući rezultati dobivaju pravljenjem kompostera od dasaka, starih paleta ili mreže zakačene na drvene stubove. U svijetu se sve više koriste plastične kante, obično tamnih boja (crne ili tamno zelene). Njihova je prednost što u njih stane dosta vrtnog i kuhinjskog otpada, a često se mogu nabaviti povoljno. Sofisticiranije verzije ovih kompostera su rolo-komposteri, koji su obično smješteni na nekoj vrsti metalnog okvira i mogu se cijeli okretati s kompletnim sadržajem. Na taj način se eliminira miješanje sadržaja u komposteru. Ovim prevrtanjem se povećava dotok zraka, što prilično ubrzava proces kompostiranja.

Kompostiranje se bazira na aktivnosti bakterija, koje razlažu materijal uz istovremenu proizvodnju topline. Krajnji cilj procesa je kompost, bogat hranjivim česticama, mikro i makro elementima, koji poboljšavaju kvalitetu zemljišta. Kompostiranje može biti iznimno jednostavno. Sav vrtni otpad uskladištite na jednu hrpu i ostavite da se sama razloži. Međutim, ako se pridržavamo nekih jednostavnih uputa, dobit ćemo bolje rezultate.

Kompostiranje pruža brojne koristi. Kao krajnji proizvod procesa dobiva se visoko kvalitetan kompost, koji poboljšava kvalitetu zemljišta. Kompost popravlja strukturu zemljišta, vodni kapacitet, kao i plodnost, što doprinosi povećanju prinosa. Od komposta se mogu praviti i različite vrste pripravaka za folijarno prihranjivanje, odnosno prihranjivanje biljaka preko listova. Postoje brojna istraživanja koja dokazuju prednost upotrebe komposta. Usjevi koji se gnoje kompostom redovno daju veće prinose, a samo zemljište je bolje strukture i manje iscrpljeno.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content