Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća raspisuje Javni poziv o iskazivanju interesa za dodjelu ”Gradskih vrtova” na nekretnini u vlasništvu Grada Belišća prema planu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. Gradski vrtovi dodjeljuju se na godinu dana bez naknade.

-prijave se podnose od 28. rujna do 12. listopada 2018.g.

-pisanu prijavu mogu podnijeti fizičke i pravne osobe s područja grada Belišća

-obrazac prijave dostupan je na mrežnoj stranici grada Belišća i u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti

 

PRIJAVNICA za dodjelu gradskih vrtova

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content