Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Upravni odjel za društvene djelatnosti
KLASA: 550-01/22-05/01
URBROJ: 2158-3-02-02/2-22-1

Belišće, 3.9.2022.

JAVNI POZIV KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE ZA PRIZNAVANJE PRAVA
NA NAKNADU ZA TROŠKOVE OGRJEVA

Temeljem članka 289. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 18/22 i 46/22) pravo na troškove ogrijeva ostvaruju isključivo samac ili zajedničko kućanstvo koji se griju na drva.

Temeljem članka 5. Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godini (NN 104/2022) određeno je da se samcu ili kućanstvu koji udovoljavaju zakonske uvjete, a griju se na drva, može odobriti jednom godišnje iznos od 1.050,00 kuna za podmirenje troškova ogrjeva.

Grad Belišće poziva sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da od 3. listopada 2022. godine do zaključno 14. listopada 2022. godine u vremenu od 10 do 14 sati podnesu Gradu Belišću zahtjev za ostvarivanje prava na za podmirenje troškova ogrjeva u 2022. godini.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava:

1. Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva (obrazac na internetskoj
stranici www.belisce.hr)
2. Preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu

3. Preslika osobne iskaznice korisnika zajamčene minimalne naknade

4. Tekući račun korisnika zajamčene minimalne naknade

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content