Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće Odbor za javna priznanja

Klasa: 061-01/15-01/01
Urbroj: 2185/02-1-15-2
Belišće, 23.3.2015. godine

Temeljem članka 57. Statuta građa Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13 i 11/14) te članka 16. Odluke o javnim priznanjima grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 4/97, 2/05, 3/05 i 4/14), Odbor za javna priznanja raspisuje

JAVNI POZIV

Gradonačelniku, radnim tijelima Gradskog vijeća građa Belišća, vijećnicima Gradskog vijeća građa Belišća, Vijećima mjesnih odbora i udrugama građana s područja grada Belišća te ustanovama sa sjedištem na području grada Belišća, za podnošenje prijedloga inicijative za dodjelu javnih priznanja grada Belišća za 2015. godinu

U 2015. godini mogu se dodijeliti sljedeća javna priznanja:

Počasni građanin grada Belišća:

Uvjeti:

Dodjeljuje se građanima Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i izuzetno doprinijeli napretku grada Belišća, Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske u cjelini, kao i podizanju ugleda i promidžbi hrvatskog gospodarstva, kulture i sporta u svijetu te građanima koji su dali izuzetan doprinos Gradu uspostavljanju veza na lokalnoj razini i u međunarodnim kontaktima jedinica i tijela lokalne samouprave.

Plaketa “Grb grada Belišća”:

Uvjeti:

Dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama za izuzetna ostvarenja i doprinos kulturnom, sportskom, duhovnom i sveukupnom društvenom životu Grada, kao i doprinosu u razvoju tehničke kulture, znanosti, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša te doprinos u obrani i očuvanju opstojnosti Republike Hrvatske. U pravilu se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama s područja građa Belišća, a iznimno i drugim fizičkim i pravnim osobama s područja Republike Hrvatske i drugih država, ako je njihov doprinos usko vezan za život i razvoj grada Belišća.

Uvjeti:

Dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama za izuzetna ostvarenja i doprinos u svim područjima gospodarskog života Grada. U pravilu se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama s područja grada Belišća, a iznimno i drugim fizičkim i pravnim osobama s područja RH i drugih država, ako je njihov doprinos usko vezan za život i razvoj grada Belišća.

Inicijativu za dodjelu javnog priznanja – Počasni građanin grada Belišća mogu dati:

 1. Gradonačelnik grada Belišća
 2. radna tijela Gradskog vijeća grada Belišća
 3. najmanje 5 vijećnika Gradskog vijeća grada Belišća
 4. vijeća mjesnih odbora s područja grada Belišća.

Inicijativu za dodjelu javnih priznanja – Plakete “Grb grada Belišća” i Plakete “S.H.Gutmann” mogu dati:

 1. Gradonačelnik grada Belišća
 2. radna tijela Gradskog vijeća grada Belišća
 3. najmanje 5 vijećnika Gradskog vijeća grada Belišća
 4. vijeća mjesnih odbora s područja grada Belišća
 5. udruge građana s područja grada Belišća
 6. ustanove sa sjedištem na području grada Belišća.

Inicijativa mora biti podnesena u pisanom obliku te mora sadržavati:

 1. podatke o podnositelju inicijative
 2. životopis fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi te obrazloženja zbog kojeg se predlaže dodjela javnog priznanja grada Belišća
 3. ostala dokumentacija po zahtjevu Odbora za javna priznanja grada Belišća.

Javni poziv je otvoren od 23.3. – 8.4.2015. godine, a inicijative u pisanom obliku sa traženom dokumentacijom ovlašteni subjekti dužni su dostaviti Odboru za javna priznanja na adresu:

GRAD BELIŠĆE Odboru za javna priznanja 31551 Belišće, Kralja Tomislava 206 S naznakom: “Inicijativa za dodjelu javnog priznanja grada Belišća”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća, Kralja Tomislava 206, Belišće, (tel. 400-601, 400-605).

Predsjednik Odbora za javna priznanja: Gradonačelnik: Dinko Burić dr. med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content