Novosti|

Komisija za izbor i imenovanja na svojoj 10. sjednici održanoj 15.4.2015. godine, na temelju članka 10., stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 1/15), donosi sljedeće

IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA BELIŠĆA

Postupak za izbor članova Savjeta mladih grada Belišća pokrenut je objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Belišća koji je objavljen 27.3.2015. godine na web stranici Grada Belišća. Rok za dostavu prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Belišća bio je 15 dana od dana objave Javnog poziva dakle, od 27. ožujka 2015. godine do 10. travnja 2015. godine.

Sukladno članku 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća („Službeni glasnik“ Grada Belišća br. 1/15) za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Belišća, koja u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Komisija za izbor i imenovanja na svojoj 10. sjednici je konstatirala da su u otvorenom roku zaprimljeni sljedeći prijedlozi kandidatura:

PREDLAGATELJ: Gradska organizacija socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) Belišće
PREDLOŽENI KANDIDATI:
1. Dinko Jukić, rođ. 7. prosinca 1993. god, iz Belišća, T. Ujevića 31, za člana,
2. Ivan Radunković, rođ. 15.1.1988. god., iz Belišća, J. Račića 5, za zamjenika člana.

PREDLAGATELJ: Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliškovci
PREDLOŽENI KANDIDATI:
1. Lea Kozina, rođ. 9.8.1993. god., iz Veliškovaca, Kr. Tomislava 104, za člana,
2. Filip Tomić, rođ. 6.5.1991. god., iz Veliškovaca, A. Mihanovića 26, za zamjenika člana.

PREDLAGATELJ: Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju ZVONO
PREDLOŽENI KANDIDATI:
1. Maja Kučera, rođ. 26.3.1988. god., iz Belišća, Lj. Posavskog 1b, za člana,
2. Ana Lovrečić, rođ. 26.4.1989. god., iz Veliškovaca, Kr. Tomislava 19a, za zamjenika člana.

PREDLAGATELJ: Dobrovoljno vatrogasno društvo Belišće
PREDLOŽENI KANDIDATI:
1. Ela Kunštek, rođ. 23.1.1997. god., iz Belišća, E. Kvaternika 8, za člana,
2. Martin Rittgasser, rođ. 30.12.1991. god., iz Belišća, Kr. Tomislava 201, za zamjenika člana.

PREDLAGATELJ: Kulturno umjetničko društvo Šokadija Bocanjevci
PREDLOŽENI KANDIDATI:
1. Vanesa Mandić, rođ. 5.8.1991. god., iz Bocanjevaca, M. Gupca 124 a, za člana,
2. Miroslav Vuksanić, rođ. 19.5.1987. god., iz Bocanjevaca, M. Gupca 131 b, za zamjenika člana

PREDLAGATELJ: Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje (HDSSB) Belišće
PREDLOŽENI KANDIDATI:
1. Igor Paloh, rođ. 25.6.1990. god., iz Belišća, Vij. J.J. Strossmayera 63, za člana,
2. Melisa Torjanac, rođ. 1.11.1995. god., iz Bistrinaca, Lj. Gaja 28, za zamjenika člana.

PREDLAGATELJ: Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) Belišće
PREDLOŽENI KANDIDATI:
1. Mateo Strugačevac, rođ. 27.3.1994. god., iz Belišća, Vij. S.H. Gutmanna 16a, za člana,
2. Borna Brkić, rođ. 12.8.1996. god., iz Belišća, M. P. Katančića 35, za zamjenika člana.

PREDLAGATELJ: Udruga „Centar mladih“ Belišće
PREDLOŽENI KANDIDATI:
1. Matea Vukelić, rođ. 8.8.1994. god., iz Belišća, M. Gupca 133, za člana,
2. Boris Hartman, rođ. 10.8.1988. god., iz Bistrinaca, Lj. Gaja 34, za zamjenika člana.

Komisija za izbor i imenovanja na svojoj 10. sjednici pregledala je pristigle prijave i nakog toga konstatirala kako sve sve prijave zadovoljavaju formalne uvjete Javnog poziva.

Odlukom Gradskog vijeća o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća („Službeni glasnik“ Grada Belišća br. 1/15) propisano je da Savjet broji 7 članova, a bira ih Gradsko vijeće tajnik glasovanjem na mandatno razdoblje od tri godine.

Sukladno članku 10. stavku 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća („Službeni glasnik“ Grada Belišća br. 1/15) ovo Izvješće objavit će se na web stranici Grada Belišća i u sredstvima javnog priopćavanja.

U skladu s prethodno navedenim, predlaže se Gradskom vijeću grada Belišća da provede postupak glasovanja i donesene odluku o izboru članova Savjeta mladih grada Belišća

Klasa: 021-01/15-02/02
Ur.broj: 2185/02-2-15-16
Belišće, 15.4.2015. god.

Predsjednik Komisije: Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r.

Komisija za izbor i imenovanja na svojoj 10. sjednici održanoj 15.4.2015. godine na temelju članka 10. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 1/15) utvrđuje sljedeći
POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA

I.

Komisija utvrđuje popis važećih kandidaturu kako slijedi:

1. Dinko Jukić, rođ. 7. prosinca 1993. god, iz Belišća, T. Ujevića 31, za člana
2. Ivan Radunković, rođ. 15.1.1988. god., iz Belišća, J. Račića 5, za zamjenika člana
predloženi od Gradske organizacije socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) Belišće

3. Lea Kozina, rođ. 9.8.1993. god., iz Veliškovaca, Kr. Tomislava 104, za člana
4. Filip Tomić, rođ. 6.5.1991. god., iz Veliškovaca, A. Mihanovića 26, za zamjenika člana
predloženi od Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliškovci

5. Maja Kučera, rođ. 26.3.1988. god., iz Belišća, Lj. Posavskog 1b, za člana
6. Ana Lovrečić, rođ. 26.4.1989. god., iz Veliškovaca, Kr. Tomislava 19a, za zamjenika člana
predložene od Udruge djece i mladih s poteškoćama u razvoju ZVONO

7. Ela Kunštek, rođ. 23.1.1997. god., iz Belišća, E. Kvaternika 8, za člana
8. Martin Rittgaser, rođ. 30.12.1991. god., iz Belišća, Kr. Tomislava 201, za zamjenika člana
predloženi od Dobrovoljnog vatrogasnog društva Belišće

9. Vanesa Mandić, rođ. 5.8.1991. god., iz Bocanjevaca, M. Gupca 124 a, za člana
10. Miroslav Vuksanić, rođ. 19.5.1987. god., iz Bocanjevaca, M. Gupca 131 b, za zamjenika člana
predloženi od Kulturno umjetničkog društva Šokadija Bocanjevci

11. Igor Paloh, rođ. 25.6.1990. god., iz Belišća, Vij. J.J. Strossmayera 63, za člana
12. Melisa Torjanac, rođ. 1.11.1995. god., iz Bistrinaca, Lj. Gaja 28, za zamjenika člana
predloženi od Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje (HDSSB) Belišće

13. Mateo Strugačevac, rođ. 27.3.1994. god., iz Belišća, Vij. S.H. Gutmanna 16a, za člana
14. Borna Brkić, rođ. 12.8.1996. god., iz Belišća, M. P. Katančića 35, za zamjenika člana
predloženi od Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Belišće

15. Matea Vukelić, rođ. 8.8.1994. god., iz Belišća, M. Gupca 133, za člana
16. Boris Hartman, rođ. 10.8.1988. god., iz Bistrinaca, Lj. Gaja 34, za zamjenika člana
predloženi od Udruge „Centar mladih“ Belišće

II.

Sukladno članku 10. stavku 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća („Službeni glasnik“ Grada Belišća br. 1/15) ovaj Popis važećih kandidatura objavit će se na web stranici Grada Belišća i u sredstvima javnog priopćavanja.

Klasa: 021-01/15-02/02
Ur.broj: 2185/02-2-15-17
Belišće, 15.4.2015. god.

Predsjednik Komisije: Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content