EU projekti|

Naziv projekta: Izgradnja poduzetničke zone „Kod pruge“ u Belišću

Korisnik: Grad Belišće

Kratki opis projekta:

Grad Belišće ulaže u poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture poduzetničke zone „Kod pruge“. Projekt se provodi u Belišću, u poduzetničkoj zoni čiji je smještaj definiran prostorno-planskim dokumentima i Glavnim projektom uz ulice J. Kozarca i A.G. Matoša. U okviru projekta predviđena je izgradnja osnovne zajedničke prometne, energetske i komunalne infrastrukture: 6.970,95m2 cesta, parkirališta i nogostupa, elektroenergetske infrastrukture (trafostanica) te građevina namijenjenih opskrbi pitkom vodom i odvodnji, kao i 850m vodova javne rasvjete. Ukupna površina zone namijenjena poduzetnicima iznosi 54.958,00m2.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj je projekta stvoriti povoljno okruženje za osnivanje i razvoj poduzeća na području grada Belišća. Ulaganje u infrastrukturu poduzetničke zone „Kod pruge“ povećat će raspoložive površine namijenjene poduzetnicima za obavljanje poduzetničke aktivnosti te na taj način pridonijeti privlačenju investicija i stvaranju mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta na području grada.

Rezultati projekta:

  • Izgrađeno 6.970,95m2 osnovne zajedničke prometne infrastrukture poduzetničke zone
  • Izgrađena osnovna elektroenergetska i komunalna infrastruktura poduzetničke zone

Ukupna vrijednost projekta: 6.357.960,26 kuna

Iznos sufinanciranja EU: 3.962.977,55 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 10.6.2019. – 10.12.2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Ljerka Vučković

Tel. 031/ 400 602; e-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr

Poveznice:

https://strukturnifondovi.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content