Novosti|

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
DRŽAVNOG REFERENDUMA
GRADA BELIŠĆA

KLASA: 013-03/11-01/02
URBROJ: 2185/02-1-12-4

Belišće, 9. siječnja 2012. godine

Na temelju članka 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 33/96., 92/01., 44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. – Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst), Gradsko povjerenstvo donosi

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA

Na području Grada Belišća određuju se sljedeća glasačka mjesta:

1. Glasačko mjesto broj 1 u Belišću, prostorije Centra mladih, Vijenac S.H.Gutmanna 12, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Belišću u sljedećim ulicama: Park Alberta Hofmanna, Radnička, Trg Ante Starčevića i Vijenac S.H.Gutmanna.

2. Glasačko mjesto broj 2 u Belišću, Dom umirovljenika, Vijenac Josipa Jurja Strossmayera 67, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Belišću u sljedećim ulicama: Bana Josipa Jelačića, Ciglana, Dolac, Dore Pejačević, Ivana Frana Gundulića, Josipa Račića, Petra Svačića, Vijenac Josipa Jurja Strossmayera i Zinke Kunc.

3. Glasačko mjesto broj 3 u Belišću, Dom kulture, Kralja Tomislava 194, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Belišću u sljedećim ulicama: Antuna Mihanovića, Franje Račkog, Kralja Tomislava, Nikole Tesle i Vladimira Nazora.

4. Glasačko mjesto broj 4 u Belišću, Vatrogasno spremište, Željeznička 11, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Belišću u sljedećim ulicama: Andrije Hebranga, Dravska obala, Josipa Kozarca, Ljudevita Posavskog, Matije Petra Katančića, Petra Zrinskog, Rudina Repnjak i Starovalpovački put.

5. Glasačko mjesto broj 5 u Belišću, Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Kralja Tomislava 196, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Belišću u sljedećim ulicama: Antuna Gustava Matoša, Antuna Matije Reljkovića, Augusta Šenoe, Eugena Kvaternika, Ivana Gorana Kovačića, Ivane Brlić-Mažuranić, Ljudevita Gaja, Stanka Vraza, Školska i Tina Ujevića.

6. Glasačko mjesto broj 6 u Belišću, Dječji vrtić “Maslačak”, Radnička 4, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Belišću u sljedećim ulicama: Bistrinačka, Borik, Braće Radić, Kardinala Alojzija Stepinca, Kneza Trpimira, Kralja Dmitra Zvonimira, Matije Gupca, Nova, Petra Preradovića, Slave Raškaj i Željeznička.

7. Glasačko mjesto broj 7 u Bistrincima, Ribički dom, Bistrinci, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Bistrincima u sljedećim ulicama: Ante Starčevića, Belišćanska, Braće Radića, Dravska, Ivana Gorana Kovačića, Josipa Kozarca, Marka Oreškovića, Trg Slobode i Vladimira Nazora.

8. Glasačko mjesto broj 8 u Bistrincima, DVD Bistrinci, Radnička 5, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Bistrincima u sljedećim ulicama: Fiskulturna, Ljudevita Gaja, Matije Gupca, Petra Preradovića i Radnička.

9. Glasačko mjesto broj 9 u Bocanjevcima, Hrvatski dom, Matije Gupca 73, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Bocanjevcima.

10. Glasačko mjesto broj 10 u Gatu, Stara škola, Kolodvorska 37, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Gatu.

11. Glasačko mjesto broj 11 u Gorici Valpovačkoj, Dom, Stjepana Radića 44, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Gorici Valpovačkoj.

12. Glasačko mjesto broj 12 u Kitišancima, Dom hrvatske mladeži, Nova 22, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Kitišancima.

13. Glasačko mjesto broj 13 u Tiborjancima, Dom, Braće Radića 2, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Tiborjancima.

14. Glasačko mjesto broj 14 u Veliškovcima, Osnovna škola, Kralja Tomislava 76, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Veliškovcima.

15. Glasačko mjesto broj 15 u Vinogradcima, Osnovna škola, Kralja Tomislava 28, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Vinogradcima.

PREDSJEDNIK
Slavko Milekić, dipl.iur.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content