Novosti|

susa-kukuruz-620x400

Zbog suše koja je pogodila i našu županiju, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za Podmjeru 5.2 „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim uvjetima i katastrofalnim događajima“.

Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja.
Korisnici Zahtjev za potporu mogu podnijeti u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na 2 načina: poštom (preporučeno s povratnicom) ili osobno u centralnom uredu Agencije.

Poljoprivrednici će moći ostvariti potporu za obnovu poljoprivrednog potencijala što preciznije znači:
– za sanaciju poljoprivrednog zemljišta
– za građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture (npr. silosi)
– za popravke ili nabavku novih ili rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme (traktori, kombajni, priključci…)
– za nabavu osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja
– za nabavu i sadnju višegodišnjeg bilja
Dodatno, potpora će se moći ostvariti i za opće troškove: usluge konzultanata, troškove studija izvedivosti, troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata, troškove sudskog vještaka u iznosu do 10% od vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova za korisnika.

Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova. Sredstva potpore za Podmjeru 5.2. osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela.

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku:
http://www.apprrr.hr/podmjera-52—tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-1404.aspx

ili u Gradu Belišću na broj telefona 400-606 (stručni suradnik za EU projekte Mario Marolin, mag.iur.).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content