Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 91/96., 124/97, 174/04, 38/09), članka 4. Odluke o uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora (“Službeni glasnik grada Belišća” broj: 4/98.), i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakupu garaže u Belišću, Vij. S. H. Gutmanna bb, Klasa: 372-01/10-03/01, Urbroj: 2185/02-3-10-19, od 10. svibnja 2011. godine, Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta Grada Belišća, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J

za zakup garaže u Belišću, Vij. S. H. Gutmanna bb

1. Predmet javnog natječaja je zakup garaže za smještaj osobnog automobila površine 11,25 m², koja se nalazi u Belišću, Vijenac S. H. Gutmanna bb (zadnja lijevo).

2. Početna cijena zakupa m² garaže je 7,40 kuna što čini iznos početne cijene za zakup u iznosu od 83,25 kn mjesečno.

3. Garaža se daje u zakup na neodređeno vrijeme i ne može se dati u podzakup

4. Zakupnik garaže dužan je osim zakupnine plaćati i naknadu za održavanje zajedničkih dijelova garaže u iznosu od 1,53 kune po m².

5. Ponude u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke osobe koje su vlasnici i korisnici stanova kao i članovi njihovih obitelji koji s njima stanuju u stambenim zgradama s više stanova u Belišću, uz uvjet da imaju u vlasništvu automobil, imaju prebivalište na području grada Belišća i nemaju nepodmirenih obaveza prema gradu Belišću.

6. Pisana ponuda mora sadržavati:

– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,

– preslik osobne iskaznice,

– preslik domovnice,

– dokaz o vlasništvu vlasništvu ili korištenju stana,

– dokaz o vlasništvu automobila,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,

Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

7. Jamčevina u iznosu od 100,00 kuna se uplaćuje na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001, s pozivom na broj: 68 7811-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

8. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši

iznos zakupnine.

Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude i zaključenja

ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a garaža će se dodijeliti sljedećem najpovoljnijem ponuđaču, a ako ga nema, natječaj će se ponoviti.

Zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.

9. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP GARAŽE U BELIŠĆU,

VIJ. S. H. GUTMANNA bb – NE OTVARATI”

na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od 11. svibnja, do, zaključno, 25. svibnja 2011. godine.

Natječaj je objavljen na HRV-u, oglasnim pločama grada i na adresi: www.belisce.net.

Javno otvaranje ponuda održat će se 27. svibnja 2011. godine (petak), u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

10. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

11. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

12. Temeljem zaključenog ugovora o zakupu, u posjed garaže zakupca uvodi djelatnik Gradske uprave grada Belišća, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Klasa: 372-01/10-03/01

Urbroj: 2185/02-3-11-21

Belišće, 11. svibnja 2011. godine

Predsjednik Komisije:

Ljiljana Žigić, dipl. oec.

4 Replies to “Javni natječaj – zakup garaže”

 1. trazodone price napisao:

  I simply wished to thank you very much yet again. I do not know what I would have undertaken without those tips shown by you relating to this theme. Previously it was the terrifying setting in my view, nevertheless understanding your well-written technique you treated the issue took me to weep with joy. Now i’m thankful for your support as well as trust you recognize what an amazing job you were undertaking training the others via your website. Most probably you haven’t met any of us.

 2. luvox prices napisao:

  I am commenting to let you know of the great encounter my friend’s daughter found reading your web page. She figured out numerous issues, not to mention what it’s like to have a wonderful giving mood to have men and women really easily have an understanding of selected hard to do subject areas. You really exceeded our own expectations. Many thanks for imparting the interesting, safe, explanatory and even easy thoughts on the topic to Janet.

 3. risnia cheap napisao:

  I enjoy you because of all of your efforts on this site. Ellie enjoys doing internet research and it’s easy to see why. All of us hear all concerning the compelling manner you deliver good information by means of the blog and as well cause contribution from other people about this concept plus my daughter is being taught a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one carrying out a first class job.

 4. olanzapine cheap napisao:

  Thanks for the suggestions about credit repair on this particular web-site. The things i would offer as advice to people is usually to give up this mentality that they buy at this point and fork out later. Being a society most of us tend to make this happen for many factors. This includes trips, furniture, in addition to items we’d like. However, it is advisable to separate one’s wants from the needs. As long as you’re working to raise your credit ranking score actually you need some trade-offs. For example you may shop online to economize or you can check out second hand outlets instead of high priced department stores intended for clothing.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content