Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća raspisuje Javni poziv o iskazivanju interesa za dodjelu ”Gradskih vrtova” na nekretnini u vlasništvu Grada Belišća prema planu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. Gradski vrtovi dodjeljuju se na godinu dana bez naknade.

Prijave se podnose od 7. do 18. listopada 2019. godine. Pisanu prijavu mogu podnijeti fizičke i pravne osobe s područja grada Belišća, a obrazac prijave dostupan je na mrežnoj stranici grada Belišća i u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.

Prijavnica za dodjelu “Gradskih vrtova”

 

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content