Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/21-07/5/05
Urbroj: 2185/02-01-21/5-1
Belišće, 12. travnja 2021. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 5. i 6. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

49. telefonsku (izvanrednu) sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 13. travnja 2021. godine (UTORAK), telefonskim putem s početkom u 15:30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 48. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna PROGRAMA raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.,
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Trećih Izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  b) Odluke o trećim Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2021. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Za točnost otpravka:
Tajnik Grada
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag.ing.comp.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content