Novosti|

24. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća održat će se 17. rujna 2015. godine (četvrtak) u Velikoj vijećnici Gradske uprave grada Belišća s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Usvajanje Zapisnika sa 23. izvanredne sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
3. Aktualni sat
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju Strategije razvoja grada Belišća za razdoblje 2014. – 2020.
Izvjestitelj: Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Belišća iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Izvjestitelj: Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za ulazak u sustav urbane aglomeracije Osijek
Izvjestitelj: Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1.1. do 30.6. 2015. godine
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
8. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Belišća za razdoblje od 1.1. do 30.6. 2015. godine
Izvjestitelj: Gradonačelnik: Dinko Burić, dr.med.
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga:
a) III. Izmjena i dopuna (P5008) Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2015. godini – Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
b) 4. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
s projekcijama za 2016. i 2017. godinu – Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje izmjena i dopuna Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:
a) Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2015.
godinu,
b) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2015. godini,
c) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2015. godinu.
Izvjestitelj: stručna suradnica Kristina Horvat, iur.
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Četvrtih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
b) Četvrtih izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2015. – 2017. godina
Izvjestitelj: Gradonačelnik: Dinko Burić, dr.med.
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta „Uređenje upravne zgrade na Trgu A. Starčevića u Belišću – zgrada Policijske postaje“
Izvjestitelj: Gradonačelnik: Dinko Burić, dr.med.
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dodjeli proračunskih sredstava tvrtki Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće za pokriće ostvarenih troškova određenog obračunskog razdoblja u 2015. godini
Izvjestitelj: Kombel do.o.o. Belišće
14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju V. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća
Izvjestitelj: Gradonačelnik: Dinko Burić, dr.med.
15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća
Izvjestitelj: Gradonačelnik: Dinko Burić, dr.med.
16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na dopunu Cjenika za radove i usluge na uređenju zelenih i ostalih javnih površina na području grada Belišća
Izvjestitelj: Kombel d.o.o.
17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na Cjenik radova na održavanju javne rasvjete na području grada Belišća
Izvjestitelj: Kombel d.o.o.
18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na Cjenik radova na održavanju okomite signalizacije na području grada Belišća
Izvjestitelj: Kombel d.o.o.
19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izgradnji fontane na kružnom toku na državnoj cesti DC517 u Belišću
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, poduzetničkim potpornim institucijama i građanima na području Grada Belišća u 2015. godini
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
21. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na osnovicu za izračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
22. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
23. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Belišću u ulici Vladimira Nazora
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
24. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju procjena tržišne vrijednosti stanova u vlasništvu Grada Belišća
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
25. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za brisanje zabilježbe zabrane otuđenja nekretnine
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
26. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja Belišćanskim gradskim vrtovima
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
27. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge za korištenje financijskih sredstava prihoda od naknade za razvoj na području aglomeracije grada Belišća
Izvjestitelj: Hidrobel d.o.o. Belišće
28. Razmatranje prijedloga Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Belišća za 2016. godinu
Izvjestitelj: Savjet mladih Grada Belišća

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content