Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće

Klasa: 021-05/15-01/07
Urbroj: 2185/02-1-15-1
Belišće, 8. srpnja 2015. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. podstavka 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13 i 11/14) te članka 67. stavka 1. i 5. i članka 68. stavka 2.i 4. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13 i 11/14), sazivam

23. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 9. srpnja 2015. godine (ČETVRTAK) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju zahtjeva tvrtke Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. za djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju i dogradnju građevine proizvodnog pogona metalnih elemenata

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju zahtjeva tvrtke Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. za djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju i dogradnju građevine logističkog centra – skladištenje i komisioniranje poluproizvoda

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Molimo Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Predsjednik Gradskog vijeća: Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r.

Za točnost otpravka
Tajnik: Slavko Milekić, dipl.iur.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content