Novosti|

22. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća održat će se 2. srpnja 2015. godine (četvrtak) u Velikoj vijećnici Gradske uprave grada Belišća s početkom u 16,00 sati.

Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Aktualni sat
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o osnivanju prava služnosti na javnim površinama na području grada Belišća u korist tvrtke Hrvatski telekom d.d.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje izmjena i dopuna Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti i uređenje naselja:
a) razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o II. izmjenama i dopunama (P5008) Programa tekućeg i
investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini,
b) razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u
vlasništvu Grada Belišća u 2015. godini
c) razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća
(prigradska naselja) za 2015. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje izmjena i dopuna Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo:
a) razmatranje prijedloga i usvajanje 1. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od
prodaje, zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini s projekcijama za 2016. i
2017. godinu
b) razmatranje prijedloga i usvajanje 3. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Trećih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
b) Trećih izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017. godine
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o trećim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2015. godinu
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2015. godini kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta ILPAN (Industrial legacy of Panonia)
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2015. godini kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta Povećanje energetske učinkovitosti u zgradi Glazbene škole Belišće i sportskih objekata u prigradskim naseljima grada Belišća
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2015. godini kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za financiranje projekata infrastrukture
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o osnivanju poduzetničke zone Gospodarska zona „Belišće Sjever“
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o osnivanju poduzetničke zone Tržni centar u Belišću
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o osnivanju poduzetničke zone Gospodarska zona u Belišću
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o ispravku međe u dijelu k.č.br.1049. u k.o.Bistrinci
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o produženju roka obročne otplate kupoprodajne cijene poslovnog prostora broj 4. u zgradi na adresi Vij.S.H.Gutmanna 12 u Belišću
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge za korištenje financijskih sredstava prihoda od naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Belišća
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju dopuštenja tvrtkama i ustanovama u vlasništvu Grada Belišća za pristupanje Komisionom ugovoru o objedinjenom obračunskom vođenju poslovnih računa – Notional Cash Pooling
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju Dodatka I. Komisionom ugovoru o objedinjenom obračunskom vođenju transakcijskih računa – National Cash Pooling
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za korištenje dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu Proračuna grada Belišća i po transakcijskim računima tvrtki Hidrobel d.o.o. i Kombel d.o.o.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu Proračuna grada Belišća
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
21. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o primanju na znanje Financijskih izvješća tvrtke Hidrobel d.o.o. Belišće za 2014. godinu
Izvjestitelj: direktor Andrej Bičak, dipl.iur.
22. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu tvrtke Kombel d.o.o. Belišće za 2014. godinu
Izvjestitelj: direktorica mr.sc. Marina Novoselnik

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content