Novosti|

 

Radionice Centra tehničke kulture Valpovo-Belišće:  fotografija, elektronika, robotika, maketarstvo-modelarstvo, raketarstvo

Opći cilj:

Svrha postojanja CTK je osposobljavanje i stručno usavršavanje djece, mladeži i građana u cilju stjecanja informatičkih i tehničkih znanja i vještina. Kontinuitet i kvaliteta cijeloživotnog informatičkog i tehničkog obrazovanje djece, mladeži i građana mogu se i trebaju osigurati kroz centre tehničke kulture.

Pojedinačni ciljevi:

–      Uspostavljena suradnja između centara – Forum centara tehničke kulture, uspostavljena mreža

–      Izvršena standardizacija prostorne, organizacijske i izvedbene strukture, te ostvarena zakonodavna podloga

–        Kvalitetna i učinkovita organizacija rada u centrima tehničke kulture

–        Kvalitetni programi rada u centrima tehničke kulture

–        Dobra opremljenost centara tehničke kulture

–        Centri pružaju kvalitetne usluge

–        Centri imaju kvalitetan kadar, opremu i literaturu

–        Programi centara su verificirani i centri izdaju domaće i međunarodne certifikate

–        Djelatnici centara se kontinuirano stručno usavršavaju

–        Poboljšana suradnja centara i udruga TK – razvijanje partnerskog odnosa

Aktivnosti započinju prezentacijama po školama (OŠ Valpovo, OŠ Belišće, OŠ Veliškovci) što obuhvaća minimalno 45 minuta za sve učenike od 4. do 8. razreda (cca 800 učenika).

Radionice se održavaju u Domu tehnike u Valpovu ili u pojedinoj osnovnoj školi.

Program se provodi uz stručno vodstvo, teorijski uvod u radionicu i definiranje autorskih zamisli. Program je prožet njegovanjem snošljivosti spram različitih pristupa i naporom da se razvije sposobnosti njihovog razumijevanja, samostalnog vrednovanja, te međusobnog uvažavanja i prihvaćanja.
Izvode se u funkciji okupljanja oko zajedničkog projekta, odgovaraju na potrebe za društvenom kohezijom, stvaraju vezu bliskosti povjerenja, razvijaju svijest o zajedničkim vrijednostima, te prihvaćanju različitosti kao izvora bogatstva.

Radionice pružaju veće mogućnosti za kreaciju, interpretaciju ili razumijevanje važnih sadržaja. Te sadržajno široke, tehnički raznovrsne, a vizualno-likovno izazovne zadaće gotovo nezamjetno uvode u svijet novih informacija, povećanje pažnje, opservacije posebnog intenziteta, kombinaciju racionalnog i emotivnog odnosa spram stvarnosti i postupno razumijevanje metode rada.

Edukacijski pristup počiva na izvornom idealu škole kao istraživačke odnosno kreativne poduke: provođenju mladih kroz cjelokupan proces stvaranja i vrednovanja rada u njegovom tehničkom, tehnološkom i kulturnom kontekstu pod nenametnutim vodstvom stručnjaka s afinitetom za rad s mladim, usmjeravanju i vođenju mladih da se kreativno ponašaju i izražavaju. Polaznici većinu vremena provode u neposrednoj razradi i ostvarivanju određene ideje.

Dan: subota Datum: 24.09.2016
Radionica Mentor Mjesto Vrijeme
MODELARI-MAKETARI Zvonimir Hajnc

Josip Bagarić

Dom tehnike Valpovo 10:00 – 11:30
ROBOTIČARI Ivica Mihaljević Dom tehnike Valpovo

MLAĐA grupa

STARIJA grupa

 

10:00 – 11:30

10:00 – 11:30

Marijan Antolović Dom tehnike Valpovo 10:00 – 11:30
FOTOGRAFIJA Dragan Francuz Dom tehnike Valpovo 10:00 – 11:30

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content