Novosti|

Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku, poslijediplomskim specijalističkim studijem Poduzetništvo, raspisuje natječaj za sufinanciranje troškova školarina studenata 15. generacije poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo, 50-80%, ovisno o rangiranju temeljenom na kriterijima za dodjelu stipendija. Školarina za cjelokupni program iznosi 32.000,00 kuna. Natječaj se raspisuje za akademsku godinu 2011./2012.

Pravo na molbu za dodjelu stipendije imaju:
• državljani Republike Hrvatske s mjestom prebivališta u jednoj od sljedećih županija: Osječko-baranjska, Vukovarsko srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska županija
• kandidati koji ne primaju niti jedan drugi oblik financijske potpore ili stipendiju za sufinanciranje troškova školarine ovog studija
• kandidati kojima školarina nije sufinancirana od strane poslodavca

Kriteriji za dodjelu stipendija:
• izvrsnost – kandidati koji su tijekom studija imali veći prosjek ocjena ili bili dodatno nagrađivani
• kandidati kojima je prosjek prihoda po članu obitelji za prethodnu kalendarsku godinu do visine prihoda po zaposlenom u županiji prebivališta, što se utvrđuje temeljem potvrde o visini dohotka nadležne porezne uprave
• izvanredne okolnosti

Potrebno je priložiti:
• dokaz o hrvatskom državljanstvu
• potvrdu nadležnog tijela o prebivalištu
• zahtjev uz obrazloženje za dodjelu stipendije
• pisanu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
• životopis
• diplomu i prijepis ocjena sa završenog studija
• potvrdu porezne uprave o visini dohotka kako je navedeno pod kriterijima za dodjelu stipendija PS Poduzetništvo
• osobnu izjavu kojom kandidat potvrđuje da ne prima niti jedan drugi oblik financijske potpore i da samostalno plaća školarinu

Prijave se podnose do 05.09.2011.

Prijave se podnose poštom ili osobno s naznakom “Za stipendiju” na adresu:
Sveučilište J.J. Strossmayera
Ekonomski fakultet u Osijeku
Poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo
Gajev trg 7
31000 Osijek

Dokumente nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Nakon završenog odabira kandidata dokumenti se ne vraćaju. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku neće se razmatrati.

Za više informacija o stipendijama i studiju obratiti se na:
Mirta Matešić, koordinatorica programa
e-mail: mmatesic@efos.hr
tel: 031 22 44 67
web: www.pspefos.hr

Info: http://www.osijek031.com/osijek.php?najava_id=33105#ixzz1SScKbPUs

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content