Novosti|

Prema Zakonu o društvenoj poticanoj stanogradnji (NN 109/01,82/04,76/07 i 38/09) upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove stanovanja dužno je voditi evidenciju pristiglih zahtjeva za kupnju stana i o tome izvješćivati Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) najmanje jedanput godišnje.

Stoga, u cilju izvršenja zakonskih obveza, Grad Belišće poziva zainteresirane na popunjavanje obrasca “Anketnog upitnika o stambenim potrebama putem društveno poticane stanogradnje-POS”.

Popunjeni i potpisani obrazac Ankete dostavlja se u Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća, osobno ili poštom, najkasnije do 28. studenog 2011. godine.

Obrazac-A2011

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content