Novosti|

Grad Belišće uključuje se u Program društveno poticane stanogradnje  – Program POS, reguliran Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15) s ciljem da se građanima omogući zadovoljavanje stambenih potreba i poboljšanje kvalitete stanovanja izgradnjom stanova uz poticaj javnih sredstava te mogućnost kupovine po pristupačnijim uvjetima u pogledu kamata i rokova otplate.

Grad, kao jedinica lokalne samouprave, za izgradnju stanova osigurat će građevinsko zemljište koje je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Osijeku Zemljišnoknjižnog odjela Valpovo upisano kao vlasništvo Grada Belišće, označeno kao k.č.br. 1067 u k.o. Belišće, z.k.ul. 1724, oranica, površine 4635 m2, i koje se, prema važećem Urbanističkom planu uređenja Grada Belišće (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 1/04, 8/13, 9/13, 6/15, 9/16 i 8/17-pročišćeni tekst) nalazi u zoni mješovite namjene – pretežito stambene, a prema načinu i uvjetima gradnje namijenjeno za višestambeni način gradnje. Grad će, također, osigurati uređenje komunalne infrastrukture i priključke na komunalnu infrastrukturu sukladno članku 6. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

Gradonačelnik grada Belišća predložit će Gradskom vijeću donošenje odgovarajuće Odluke kojom će se odrediti uvjeti i kriteriji za kupnju stanova prema Programu POS-a te će imenovati Povjerenstvo za provedbu natječaja za kupnju stanova iz Programa POS-a. Povjerenstvo će imati sedam članova, od kojih šest članova predstavnika Grada Belišća i jednog člana predstavnika Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Cilj ove Odluke jest učiniti sve što je moguće kako bi se prije svega mladim obiteljima, ali i brojnim zaposlenicima s područja grada Belišća, koji je i danas snažno industrijsko središte cijele Osječko-baranjske županije, omogućilo po što je moguće povoljnijim uvjetima kupovina stanova i na taj način trajno rješavanje stambenog pitanja kao jednog od najvažnijih egzistencijalnih potreba. Procjenjuje se da bi na ovaj način izgrađeni novi stanovi imali cijenu između 700 i 800EUR/m2.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content