Novosti|

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU – SAFU – raspisuje poziv za dostavu projektnih prijedloga za projekte koji osnažuju djelovanje organizacija civilnog društva pri promociji i praćenju politika jednakih mogućnosti i antidiskriminacijske politike čija provedba pruža mogućnosti za daljnji razvoj i nadgradnju civilnog dijaloga te koji doprinose snažnijem aktivnom sudjelovanju civilnog sektora pri ispunjavanju političkih kriterija za članstvo u EU.

Natječaj će se financirati iz programa pretpristupne pomoći IPA 2010 – National Programme for Croatia under the IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2010.

Više o natječaju saznajte na stanicama SAFU agencije: 

http://www.safu.hr/hr/natjecaji/

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content