Zaželi|

INFORMACIJE O PROJEKTU:
Naziv projekta: “Još jednom zaželi!” UP.02.1.1.05.0293

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Grad Belišće

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Valpovo, Matica umirovljenika grada Belišća

Ukupna vrijednost projekta: 6.512.494,22 kuna

Iznos koji sufinancira Europska unija: 6.512.494,22 kuna (100%)

Trajanje projekta: 30 mjeseci (14.12.2018. – 14.6.2021.)

O PROJEKTU:
Svrha projekta:
Osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 40 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja provedbe projekta kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života 160 krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Aktivnosti projekta:
Akivnost. 1: Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici i
Akivnost 2: Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, doprinijet će se rješavanju postojećih problema i potreba ciljne skupine

Rezultati projekta:
a) Tijekom 23 mjeseca 40 žena iz ciljne skupine pružalo potporu i podršku krajnjim korisnicima;
b) 160 krajnjih korisnika kontinuirano je dobivalo potporu i podršku u svrhu poticanja socijalnog uključivanja i povećanja kvalitete života;
c) zaposlene žene obrazovane su i osposobljene za zanimanje gerontodomaćica čime su povećana znanja i vještine potrebne na tržištu rada.

Na području Grada Belišća identificiran je problem nezaposlenosti žena koje vrlo teško pronalaze posao, a posebno ako su starije od 40 godina. Glavni uzrok je nedostatak poslova, niže obrazovanje, starija dob, zbog čega su po klasifikaciji većinom svrstane u skupinu siromašnih osoba. Grad Belišće je po novoj indeksaciji svrstan u IV. skupinu i spada u potpomognuto područje. U gradu od 10 825 stanovnika, ukupan broj nezaposlenih je 1039 osoba od čega je 690 žena (sukladno službenim podacima HZZ-a za mjesec siječanj 2018. godine)..

Cilj projekta:
Uključivanje teže zapošljivih žena na tržište rada i unapređenje kvalitete života krajnjih korisnika čime se smanjuje socijalna isključenost obje kategorije.

Ciljane skupine:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 40 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.
Krajnji korisnici:
Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Više informacija:

Grad Belišće
Telefon broj: 031/ 400-601

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Belišća

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content