Novosti|

32. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 13. srpnja 2016. godine (SRIJEDA) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u  16 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Izvješće Mandatne komisije
  Izvjestitelj: Mandatna komisija
 1. Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Informacija o prijavljenim projektima u sklopu prekograničnih programa Mađarska – Hrvatska i Hrvatska – Srbija
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Belišća (Republika Hrvatska) i Općine Radoviš (Republika Makedonija)
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o.
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju isplate dijela uloga u temeljnom kapitalu tvrtke Hidrobel d.o.o.
  Izvjestitelj: Hidrobel d.o.o.
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje 5. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
  Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016.godini
  Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje izmjena i dopuna programa javnih potreba iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:
  A) Trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2016. godini
  B) Drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2016. godini
  C) Trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2016. godinu
  Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Petih Izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračunu grada Belišća za 2016. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
  Izvjestitelj: Gradska knjižnica i čitaonica Belišće

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content