OHSAS 18001:2007
Sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu

Opći zahtjevi
Gradska Uprava Grada Belišća kao jedan od alata u provođenju poslovne politike – uspostavlja, dokumentira, održava i trajno poboljšava Sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu u skladu sa zahtjevima norme BS OHSAS 18001:2007.

Gradska uprava Grada Belišća je osigurala resurse i imenovala Predstavnika Uprave za zaštitu na radu čija je dužnost uspostaviti, provoditi i trajno unapređivati PKOSHZR putem obrazovanja osoblja, povećanjem stupnja sigurnosti i prevencije ozljeda i narušavanja zdravlja.

Zakonski i ostali zahtjevi
Popis zakonskih, ragulatornih i granskih odredbi koje obavezuju Gradsku upravu Grada Belišća pri uspostavljanju, održavanju i unapređivanju PKOSHZR -a nalazi se u registru vanjske dokumentacije koji se nalazi u nadležnom upravnom tijelu Gradske uprave Grada Belišća.

Ciljevi i programi
Trajni ciljevi Sustava upravljanja zaštitom na radu:
– uspostaviti PKOSHZR na temelju elaborata procjene opasnosti, implementirati ga te upoznati radnike sa sustavom, njegovim djelovanjem i ulogom radnika u njemu;
– vlastiti radnike koji će se brinuti o implementaciji sustava, provesti internu obuku ostalih radnika, te održavati sustav, voditi evidencije i trajno ga unapređivati;
– obavijestiti poslovne suradnike i širu javnost o uvedenom sustavu i njegovoj politici objavom na web stranici i logom OHSAS-a na službenoj korespondenciji Gradske uprave Grada Belišća, te kroz proces nabave im skrenuti pozornost na odredbe kojih se svi moraju pridržavati pri radu u prostorijama društva ili na vanjskim mjestima rada pod kontrolom Gradske uprave Grada Belišća;
– u svrhu trajnog unapređivanja sustava provoditi vanjsku i internu edukaciju osoblja, te osigurati svu potrebnu i zakonom propisanu zaštitnu opremu prema vrsti djelatnosti radnika.

ISO 18001-2007

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content