Novosti|

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09), sazivam

26. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 15. veljače 2013. godine (PETAK) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 17,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1.Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća,
2.Aktualni sat,
3.Prezentacija urbanističko – arhitektonskog rješenja centra Belišća
Izvjestitelji: gradonačelnik Zvonko Borić, dip.ing. i Srđan Basrak, dipl.ing.arh.
4.Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Odbora za javna priznanja
Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
5.Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana grada Belišća
Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
6.Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za socijalnu skb
Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
7.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o subvencijama poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Belišća u 2013. godini
Izvjestitelj: Gradonačelnik Zvonko Borić
8.Razmatranje prijedlog i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu grada Belišća na adresi Željeznička 20 u Belišću
Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
9.Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
10.Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika grada Belišća za razdoblje srpanj – prosinac 2012. godine
Izvjestitelj: gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.
11.Odgovori na vijećnička pitanja.
12.Razno.

Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dejan Šovagović, dipl.ing., v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content