Novosti|

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09 i 3/13) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09), sazivam

2. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 12. srpnja 2013. godine (petak) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 12,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D
1. Izvješće Mandatne komisije
Izvjestitelj: Mandatna komisija
2. Polaganje prisege izabranih gradskih vijećnika i polaganje prisege zamjenika vijećnika o obavljanju vijećničke dužnosti
3. Usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
4. Aktualni sat
5. Informacija o Godišnjem izvješću tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2012. godinu
Izvjestitelj: Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Belišća
Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Belišća
Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga o imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća grada Belišća:
a) prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik,
b) prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun,
c) prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe,
d) prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb,
e) prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
f) prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje naziva ulica, parkova i trgova na području grada Belišća
Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Belišća
Izvjestitelj: Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće
10. Razmatranje inicijative tvrtke Duropack Belišće d.o.o. te usvajanje prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna UPUG-a i PPUG-a
Izvjestitelj: Pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o subvencijama poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području grada Belišća za 2013. godinu
Izvjestitelj: Pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o plaćama i i naknadama za rad gradonačelnika grada Belišća i njegovih zamjenika
Izvjestitelj: Pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
13. Informacija o Odluci o preraspodjeli sredstava planiranih u Drugim izmjenama i dopunama Proračuna grada Belišća za 2013. godinu projekcijama za 2014. i 2015. godinu
Izvjestitelj: Pročelnica Jadranka Krpan, dipl.oec.
14. Informacija o odlukama gradonačelnika o promjeni sastava u Skupštini trgovačkog društva Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće
Izvjestitelj: Pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
15. Odgovori na vijećnička pitanja
16. Razno

Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Andrej Bičak, dipl.iur., v.r.

Odgovori

Close Search Window
Skip to content