Novosti|

Za sve objekte za koje postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa nakon legalizacije, komunalni doprinos na području grada Belišća, u svim zonama obračuna, obračunavat će se po značajno umanjenom iznosu i to po jediničnoj cijeni od jedne lipa po metru kubičnom.

Na prijedlog gradonačelnika Zvonka Borića Gradsko vijeće grada Belišća, na posljednjoj sjednici održanoj dana 26. ožujka 2013. godine, donijelo je odluke prema kojima, za sve objekte koji u postupku legalizacije podliježu obvezi obračuna i plaćanja komunalnog doprinosa, kako za građane i njihove stambene objekte tako i za poduzetnike i poljoprivrednike komunalni doprinos će se obračunavati po jediničnoj cijeni od 0,01 kn po metru kubičnom.
Na ovaj se način želi pomoći građanima i smanjiti već ionako visoke troškove legalizacije.

Gradsko vijeće Grada Belišća na 27. sjednici, održanoj dana 26. ožujka 2013. godine, temeljem toč. 30. st. 1. članka 40. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09), donosi ODLUKU o načinu obračuna komunalnog doprinosa na području Grada Belišća za 2013. godinu.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način obračuna komunalnog doprinosa u 2013. godini za obveznike plaćanja komunalnog doprinosa osim poduzetnika i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Uvjeti i način obračuna komunalnog doprinosa za poduzetnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva određeni su Odlukom o subvencijama poduzetnicima i obiteljskim poljoprivredni gospodarstvima na području grada Belišća za 2013. godinu («Službeni glasnik grada Belišća» br. 1/13).

Članak 2.
Komunalni doprinos u postupku legalizacije objekata, za nezakonito izgrađene zgrade obračunavat će se, u svim zonama plaćanja komunalnog doprinosa, po jediničnoj cijeni od 0,01 kn po m3.

Članak 3.
Komunalni doprinos u postupku ishođenja dozvole za gradnju novih objekata u 2013. godini obračunavat će se umanjenjem obveze plaćanja komunalnog doprinosa u visini 50% obračunatog komunalnog doprinosa, a za stambeni objekt do 120 m2 korisne površine.
Umanjenje obveze provest će nadležni upravni odjel prilikom izdavanja rješenja o obračunu komunalnog doprinosa.

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka smanjenju obveze komunalnog doprinosa na području grada Belišća u 2013. godini Klasa: 361-02/13-03/01 Urbroj: 2185/02-3-13-1, objavljena u «Službenom glasniku grada Belišća» br. 1/13.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine i objavit će se u “Službenom glasniku grada Belišća”.

ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA

Klasa: 361-02/13-03/01
Urbroj: 2185/02-3-13-4
Belišće, 26. ožujka 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća: Dejan Šovagović, dipl.ing., v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content