Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/12-01/03
Urbroj: 2185/02-1-12-6
Belišće, 10.7.2012. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09), sazivam 23. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća 24. Sjednica će se održati dana 18. srpnja 2012. godine (srijeda) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 18,00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Izvješće Mandatne komisije
Izvjestitelj: Mandatna komisija
2. Polaganje prisege zamjenika vijećnika o obavljanju vijećničke dužnosti
3. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
4. Aktualni sat
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka povodom razmatranja Informacije o upravljanju prenoćištem “Valpovo” u Velom Lošinju
Izvjestitelj: Poduzetnički centar d.o.o. Valpovo
6. Informacija o financijskim izvješćima Kombela d.o.o. Belišće
Izvjestitelj: Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće
7. Razmatranje i usvajanje problematike iz nadležnosti Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće
a) Odluke o davanju suglasnosti na povećanje mjesečne cijene iznosa učešća roditelja u cijeni koštanja za vrtić Petrijevce
b) Odluke o davanju suglasnosti na uvođenje uplate predujma u reguliranju međusobnih prava i obveza između davatelja i korisnika usluga Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće
Izvjestitelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu Vatrogasne zajednice grada Belišća u 2011. god.
Izvjestitelj: VZG Belišća.
9. Razmatranje i usvajanje problematike iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja
a) Odluke o izmjeni i dopuni Programa investicijskog održavanja građevinskih i komunalnih objekata u vlasništvu grada Belišća za 2012. god.
b) Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2012. god.
Izvjestitelj: Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja
10. Razmatranje i usvajanje problematike iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti
a) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2012. godini
b) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2012. godini
c) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2012. godinu
Izvjestitelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti
11. Razmatranje i usvajanje problematike iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo
a) Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
b) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
c) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa grada Belišća za razdoblje od 2012. do 2014. godine
Izvjestitelj: pročelnica: Ljiljana Žigić, dipl.oec.
12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Jadranka Krpan, dipl.oec.
13. Odgovori na vijećnička pitanja
14. Razno

Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content