Novosti|

LISTA PRVENSTVA

Prijedlog liste kandidata za dodjelu studentskih stipendija u nastavnoj godini 2012./2013.

Za stipendiranje predlaže se prvih tri kandidata s liste.

Na listu prvenstva – prijedlog liste kandidata za dodjelu studentskih stipendija u nastavnoj godini 2012./2013. nisu uvršteni dolje imenovani kandidati, s navedenim prosjekom ocjena, jer temeljem članka 14., stavka 1. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima (Službeni glasnik grada Belišća br. 7/10), nemaju prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,5, odnosno visokog učilišta najmanje 3,0, dakle, ne ispunjavaju uvjet za ostvarivanje prava na stipendiju.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Kandidat nezadovoljan bodovanjem ima pravo prigovora na ovu listu prvenstva – prijedlog liste kandidata za dodjelu studentskih stipendija u nastavnoj 2012./2013. godini. Prigovor se podnosi u PISANOM obliku u roku 8 dana od dana objave prijedloga liste prvenstva gradonačelniku grada Belišća, Kralja Tomislava 206, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

U Belišću, 19. 12. 2012.

Predsjednik Odbora za odobravanje studentskih stipendija
Zlatko Ljutak, ing.,v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content