Novosti|

U subotu, 16. prosinca 2017. godine, u Zagrebu je održana tematska i izvještajno-programska skupština Saveza DND-a Hrvatske.

Skupštinu je otvorila i vodila predsjednica Saveza DND-a Hrvatske, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić i dopredsjednica saveza, Sonja Borovčak, a naše Društvo predstavljala je tajnica DND-a, Sandra Glasovac.

Izvjestila nas je da je Skupština bila i prilika za edukaciju članova Društava “Naša djeca”, a edukaciju je održao komunikacijski stručnjak iz Panda komunikacija, Milan Koštro na temu “Zagovaranje, lobiranje i vidljivost” na praktičnom primjeru Gradovi i općine prijatelji djece: Tematska radionica na temu kako pojačati vidljivost rada Društva te lobiranje i zagovaranje dječjih prava u lokalnim zajednicama otvorila je nove mogućnosti i zainteresirala sve nazočne.

Na kraju, prisutni članovi jednoglasno su usvojili program rada i financijski plan saveza DND-a za 2018.

Tekst: Sandra Glasovac

Odgovori

Close Search Window
Skip to content