Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Upravni odjel za prostorno
planiranje i gospodarstvo
Klasa: 320-12/14-03/01
Urbroj: 2185/02-3-14-9
Belišće, 15. svibnja 2014. god.

P O Z I V fizičkim i pravnim osobama

Župan Osječko-baranjske županije proglasio je stanje elementarne nepogode na području Grada Belišća uslijed djelovanja nepovoljnih vremenskih uvjeta – velike količine oborina praćene jakim vjetrom i poplavama, a što je izazvalo štete kod fizičkih i pravnih osoba na poljoprivrednim kulturama.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe pogođene elementarnom nepogodom da prijave štetu u Gradskoj upravi, Kralja Tomislava 206 (1. kat, soba br. 8) svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Uz prijavu štete potrebno je priložiti obrazac prijave zahtjeva za potporu (list B), posjedovni list ili ugovor o zakupu, ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content